Tandpine trækker ud

NORDJYLLAND: Det trækker ud med at få oprettet en tandlæge-vagtordning, så nordjyder akutte tandskader eller tandpine kan få problemet klaret uden for klinikkernes normale åbningstid. Sagen var på dagsordenen hos amtets sundhedsudvalg i går. Der var opstillet tre løsningsmuligheder, men politikerne besluttede at sende sagen tilbage til behandling i et koordinationsudvalg, hvor der sidder repræsentanter for både tandlæger, amtet og de 27 nordjyske kommuner. - Vi ønsker en mere præcis afklaring af både de praktiske og økonomiske aspekter ved en vagtordning, forklarer Karl Bornhøft (SF), formand for sundhedsudvalget. Firkantet sagt ønsker amtet, at tandlæger og kommuner tager lidt større ansvar for ordningen end det, der er lagt op til i de tre forslag. Det betyder, at nordjyder med tandsmerter i weekenden fortsat enten selv må støve en tandlæge op eller leve med smerten indtil det bliver mandag. Først når der er fundet en løsning, som parterne kan blive enige om, kan der ventes en vagtordning. mons