Støvring

Tankeløst ikke at handle lokalt

LÆSERBREV

INDKØBSPOLITIK:Dumhed er et stærkt ord, så skal vi ikke kalde det for tankeløshed, når Rebild Kommune pludselig ikke vil handle lokalt mere. En beslutning som kolliderer med den vedtagne landsbypolitik og er endnu et stød til afvikling af de mindre bysamfund. Igen et bevis på, at al foretagsomhed som ikke kommer fra Støvring, ingen værdi har for kommunens ledelse. Den vedtagne indkøbspolitik foreskriver, at der indhentes tilbud, med det er aldrig blevet vedtaget, at lokale ikke må give tilbud. Jeg er sikker på at de lokale erhvervsdrivende, som alle er tilsluttet en eller anden indkøbsforening, kan levere varerne til samme pris som en central leverandør. Nedladende bemærkninger om, at institutionerne da gerne må købe det de har glemt i den lokale butik, kan butikkerne ikke bruge til noget. Giv dog i det mindste det lokale erhvervsliv en chance. Som lokal håndværker frygter jeg naturligvis, at det næste skridt bliver, at kommunens håndværksarbejde også skal udføres af store firmaer fra Århus og København, imedens vores håndværkere kører den anden vej og arbejder der, fordi vi er billigere og mere effektive. Vi ønsker ikke positiv særbehandling, men vi forlanger at blive behandlet med respekt og på lige vilkår. Et andet aspekt er, at det offentlige beder private erhvervsvirksomheder om at vise social ansvarlighed, og blandt andet ansætte personer i jobtræning og skånejob med mere. Det bliver svært i fremtiden, når kommunen vil modarbejde det private erhvervsliv. Mit håb er at der i Venstre i Rebild findes mandsmod til at rette denne beslutning.