Tanken er ikke ny

Menighedsrådet er før blevet inviteret til at gå med i ejerkredsen i Værestedet

- Jeg ser meget gerne, at alle kræfter i Lyngså arbejder sammen. Derfor synes jeg godt om ideen med at få kirken og menighedsrådet med i Værestedet. - Så er der rigtig mange frivillige kræfter i Lyngså, der ville blive rigtig glade. Det siger formanden for Lyngså Borgerforening, Gitte Mortensen. - Vi bruger mange kræfter på at skaffe midler til at gøre Værestedet tidssvarende. Det ville da være en guldgrube, hvis man kunne droppe kirkehuset og beslutte sig for at være en del af Værestedet. - Det personlige ejerskab til Værestedet er så usandsynlig vigtigt for landsbyen og landsbyens liv i stedet for noget, der "bare bliver placeret". Det er vigtigt, at man selv er med til bestemme indretningen og formulere, hvordan man vil bruge det, forklarer Gitte Mortensen. Måske var det bedre, hvis man kunne lægge alle pengene - uanset hvilke kasser de kommer fra - i en pulje til væresteder, så kunne borgerne selv lægge et stykke arbejde i at finde ud af, hvordan de vil bruge stedet, og det kunne dække alle mulige formål. Værestedet dækker netop mange formål og alle aldersgrupper. Einar Frederiksen har i tidens løb været med i stort al foreningsarbejde i Lyngså. Han er kasserer i Værestedets bestyrelse. Han synes, at det er vigtigt at samle kræfterne. Samarbejde bliver mere og mere nødvendigt i landsbyerne. Einar Frederiksen synes, det vil være fint, hvis menighedsrådet også kunne gå med i Værestedet. Tanken har været fremme før. - Da seks foreninger gik sammen om at sikre Værestedet, indbød vi også menighedsrådet, men fik afslag. De ville ikke være med. De ville selv bygge et menighedshus, fortæller Einar Frederiksen. - Men nu vil de godt låne Værestedet til menighedsrådsvalget, for de har ikke andre steder at være. Einar Frederiksen fortæller, at Værestedet hidtil har ofret op mod en million kroner - plus frivillig arbejdskraft - på tag, vinduer, gulve og andre renoveringer. Pengene er samlet sammen hos fonde og lignende. Den eneste gæld er et afdragsfrit lån på 150.000 kroner hos kommunen. Værestedet får et kommunalt tilskud på 50.000 kroner. - Det er inklusive dagplejernes brug af huset. De har lov at være der to dage om ugen uden at betale ekstra for lys og varme, fortæller Værestedets kasserer. Om sin egen stilling til flere brugere, for eksempel menighedsrådet, siger Einar Frederiksen: - Så har vi en hel ny situation. Personligt ville jeg være meget positiv. Det står jo for eksempel tomt hele onsdagen, og der er mange lokaler. Det ville være dejligt med endnu mere liv i huset. Til tesen om Lyngså uden Værestedet, siger han: - Uden Værestedet har vi ingen steder at være. Så enkelt er det.