Tanken er ved at være tom

Energiforbruget kræver nye globale tankegange, siger forskere

Forskning 1. november 2002 07:00

KØBENHAVN: Verden nærmer sig det punkt, hvor produktionen af let tilgængelig og billig olie topper. Derfor burde politikere verden over - deriblandt de danske - indse, at der er behov for at sadle om i stedet for at lade energiforbruget fortsætte med at vokse bevidstløst. Sådan lyder advarslen fra de britiske forskere Dr. Colin Campbell, der er geolog og olieekspert, og Dr. Roger W. Bentley, der er medlem af en forskergruppe, som de seneste syv år har beskæftiget sig med at analysere verdens olieressourcer. Problemet er ikke, at der mangler energi i verden. Det er, at vores produktion og forbrug gennem de sidste godt hundrede år er blevet baseret på et stort forbrug af den let tilgængelige og billige olie. Udtømningen af de fleste oliefelter er imidlertid så vidt fremskredet, at olieproduktionen snart begynder at falde. Men forbruget falder ikke. Tværtimod forudser OECD, at olieforbruget de næste 30 år bliver lige så stort som i hele sidste århundrede. Hvis oliereserverne bliver brugt op, mens afhængigheden fortsat vokser, kan det udløse et økonomisk tilbageslag på verdensplan, advarer forskerne. Verdens samlede olieressourcer er i undersøgelse efter undersøgelse er blevet anslået til at være omkring 2000 milliarder tønder, hvoraf de 900 milliarder er blevet brugt i løbet af de seneste godt 100 år. Forskerne arbejder ud fra den teori, at olieproduktionen begynder at falde, når halvdelen af forekomsten er brugt. Det ventes at ske allerede fra omkring 2010. I USA er vendepunktet for længst nået. I Rusland og i Europa, deriblandt de danske felter i Nordsøen, er produktionen ved at toppe nu. Kun i Mellemøsten er der fortsat meget olie tilbage. Derfor kan nedgang i olien fra Nordsøen føre til ny afhængighed af Mellemøsten og Rusland, lød det advarende fra forskerne på en konference på Christiansborg om verdens olieressourcer arrangeret af Ingeniørforeningens selskab for grøn teknologi. De fik støtte af økonomen Dr. Ferdinand E. Banks, Uppsala Universitet og Hong Kong Energy Studies Centre, der eksempelvis oplyste, at Saudi Arabien i disse år anlægger petrokemiske fabrikker, så landet ikke længere kun kan sælge råolie, men også forarbejdede olieprodukter og dermed presse prisen i vejret. At vendepunktet i olieproduktionen vil blive nået omkring årtusindskiftet har været kendt i 30-40 år. Når politikerne ikke har indrettet energipolitikken efter det, skyldes det ifølge forskerne, at de lader sig styre af forældede økonomiske teorier. Desuden kommer der hele tiden modsynspunkter fra økonomer, olieselskaber, myndigheder og eksperter, blandt andre danske Bjørn Lomborg, direktør for Institut for Miljøvurdering, der påstår, at udtømning af olieressourcerne ikke er på dagsordenen. Det internationale energiagentur, IEA, er først langsomt begyndt at se realiteterne i øjnene, påpegede Bentley. Han kritiserede også olieselskabet Shells forudsigelser for at forudsætte, at verdens olieforekomster er dobbelt så store som de fleste internationale forudsigelser. Olieselskaberne udskyder sandheden med henvisning til, at ny teknik gør det muligt bore, hvor det ikke tidligere var muligt, og hente mere olie op ved hjælp af avancerede teknikker. Verdens olieressourcer er dannet én gang for alle i relativt korte perioder i forhistorisk tid, hvor klimaet på planeten var varmt. Det betyder, at der ikke dannes ny olie. Og det betyder, at der er et meget fint overblik over, hvor meget olie der er. Selv de mest øde egne er undersøgt. Der er ikke de store overraskelser. Vi finder en tønde for hver fire, vi bruger, vurderer Colin Campbell. Der er masser af ikke-konventionel olie i verden, som kan bruges, når den almindelige olie er opbrugt. Det er for eksempel orimulsion fra Venezuela, olieskifer fra Estland, tjæresand og så videre. Problemet med det er, at olien herfra er svær at udvinde. Det koster energi, og udvindingen forurener meget mere end i dag. Dr. Hermann Scheer, der er medlem af den tyske Bundestag for Socialdemokratiet, er klar med en teori om, hvordan solenergi og andre vedvarende energiformer kan gøre det muligt at slippe afhængigheden af de traditionelle energikilder. - Afhængigheden af fossilt brændstof og atomkraft var sidste århundredes store historiske fejltagelse. Hvis vi ikke får ændret på det i løbet af de næste 50 år, taber vi kapløbet med tiden, sagde Hermann Scheer på konferencen. For ham er problemet blandt andet, at produktionen er centraliseret og skaber afhængighed. Kun cirka 40 store oliefelter står for halvdelen af olieproduktionen. Vedvarende energi er efter hans mening en enestående mulighed for at få en mere decentral energiforsyning, hvor energien i højere grad produceres der, hvor den forbruges, nemlig der hvor folk lever og arbejder. Som præsident for solenergiorganisationen Eurosolar og formand for Verdensrådet for vedvarende energi anser han ikke omstillingen for en byrde, men for "en bred økonomisk mulighed". - Hvis vi tænkte på det på den måde, ville vi stå i kø for at komme i gang. Hvis vi udsætter tidspunktet for overgang til vedvarende energi, vil det gå meget værre end i dag, sagde han. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...