Lokalpolitik

Tanker om budget -11

Langsigtede løsninger frem for ”salamitaktik” var blandt ønskerne på uformelt kaffemøde mellem politikere og organisationsfolk

Viceborgmester Ulla Vestergaard (tv) og borgmester Lene Kjelgaard (V) sad med i et uformelt kaffemøde med repræsentanter for de faglige organisationer, der har medlemmer ansat i kommunen. Mødet var konstruktivt, siger Ulla Vestergaard. Arkivfoto: Peter Mørk

Viceborgmester Ulla Vestergaard (tv) og borgmester Lene Kjelgaard (V) sad med i et uformelt kaffemøde med repræsentanter for de faglige organisationer, der har medlemmer ansat i kommunen. Mødet var konstruktivt, siger Ulla Vestergaard. Arkivfoto: Peter Mørk

Med kaffe på kanden var der lagt op til en uformel rundbordssamtale om Thisted Kommunes økonomi både op til budgetlægningen for 2011 og på lidt længere sigt, da repræsentanter for seks faglige organisationer, der alle har medlemmer beskæftiget i Thisted Kommune mødtes med borgmester, viceborgmester, kommunaldirektør for formændene for flere fa byrådets stående udvalg. - Mødet var uformelt, men meget konstruktivt, siger viceborgmester Ulla Vestergaard (S), som i en artikel i Thisted Dagblad i maj lagde op til dialog med organisationerne i forbindelse med budgetlægningen næste år. Udgangspunktet var, at det er et fælles ansvar at finde de besparelser, der er nødvendige, hvis næste års budget skal hænge sammen, og, understregede Ulla Vestergaard, dialogen bliver bedre, med indspark fra alle parter omkring bordet. Opfordringen til dialog var reaktion på et læserbrev fra repræsentanter for syv faglige organisationer med medlemmer beskæftiget i kommunen. Læserbrevet behandlede udsigterne til besparelser i 2011 samt yderligere besparelser i 2012 og 2013 og opfordrede politikerne til klart at melde ud til kommunens borgere, hvor der "kan forventes at ske forringelser og afskaffelse af ydelser og services".