Militær

Tanker om krig i Hobros Bagdad og Amerika

Hverken i Viborggyde eller i Østerskoven nyder Saddam Hussein den store sympati

HOBRO:Frygten, forventningerne og forestillingerne om krig tager i disse uger plads i bevidstheden hos mennesker verden over. Hobro har to lokaliteter, der ganske vist er tusinde af kilometer fra verdens brændpunkt i Mellemøsten, men alligevel af navn synes meget nær. Minna Kristensen kan således dagligt opleve sin bopæl nævnt i medierne. Hun bor i huset med navnet Bagdad, der ligger i Viborggyde 4 i Hobro. Da hun for seks-syv år siden lejede sig ind i husets stueetage, tænkte hun ikke videre over navnet. - Men det er godt nok underligt at høre navnet i nyhederne hele tiden, siger hun. Minna Kristensen er 53 år og rengøringsassistent. Hun følger ikke intenst med i den internationale udvikling i Mellemøsten, men som så mange andre er det for tiden svært ikke at tage stilling til emnet - Det er jævnligt samtalemne på min arbejdsplads. Jeg mener, at Saddam Hussein holder alle for nar. Derfor må det rigtige være at få overstået den krig, få ham fjernet og så komme videre. Jeg véd godt, at krig koster menneskeliv, men det er altså svært at se andre udveje, mener Minna Kristensen fra Bagdad. Amerika i Hobro Konfliktens anden part præger også skiltningen i Hobro. I Østerskoven for enden af Amerikavej ligger den lille klynge af huse, som har fået navnet Amerika. Ud over plejehjemmet Solgaven består lokaliteten kun af en håndfuld villaer og et par snese kollegieværelser. Sidstnævnte bebos primært af elever på Handelsgymnasiet Mariager Fjord, der ligger på bakken over Amerika. Ved ungdomsboligerne mødte avisen en formiddag 19-årige Henrik Sørensen, HH-studerende: - Situationen i Mellemøsten interesserer mig egentligt ikke særligt meget. Men én ting er i hvert fald sikkert: Saddam Hussein skal ud. Han skal tæppebombes, så han kan komme helt ned med nakken, lyder Henrik Sørensens kompromisløse forslag. Han erkender, at krig altid er noget forfærdeligt noget, men krigsfrygt præger ikke hans planlægning af fremtiden. Når Henrik Sørensen til sommer afslutter sin handelsuddannelse, begynder han i militæret. Han skal aftjene sin værnepligt ved artilleriet i Varde. Det giver ikke anledning til tanker om selv at skulle gå i krig en dag. - Nej, jeg har meldt mig frivilligt for få noget motion og komme ind og løbe rundt i noget grønt tøj. Jeg håber at få nogle nye kammerater og glæder mig i øvrigt til at komme væk fra Hobro. Jeg har godt nok fået materiale om Den Internationale Brigade, men har ikke overvejet nærmere, om jeg vil melde mig til den og dermed risikere at blive sendt på opgaver i udlandet, siger Henrik Sørensen. Mormoner Der findens ingen officiel, historisk bekræftet forklaring på, hvorfor Hobro har fået et Amerika. En teori går på, at en dansker i 1800-tallet rejste over Atlanten, vendte hjem igen og byggede nogle huse, som blev kaldt Amerika eller amerikahusene. Vi har spurgt hos Lokalhistorisk Arkiv på Hobro Museum, som straks dykkede ned i de gamle materialer. Frem dukkede et notat skrevet af tidligere redaktør og lokalhistoriker Morell Jørgensen. Han fortæller om, at flere beboere i de små, fattige huse i Østerskoven for mange år siden blev grebet af mormonbevægelsen. De udvandrede til mormonernes højborg, Salt Lake City i USA. Derefter fik stedet betegnelsen Amerikahusene og siden Amerika. De ældste huse er fra 1870'erne, og dengang lå de langt uden for Hobro. I dag hænger Amerika næsten sammen med Hobro by, men ligger alligevel idyllisk for sig selv under Østerskovens høje bøgetræer. Hvorfor herskabsvillaen i Viborggyde 4 har fået navnet Bagdad, står aldeles hen i det uvisse. Huset er bygget i 1900. Bygherren var murermester C. Hougaard, som byggede flere af de store villaer i gyden. Før da var Viborggyden den vigtige vej fra Hobro til Viborg. Den gav indtægter til vognmandslaug og købmandslaug, som via Hobro Havn førte varer videre til og fra Viborg. På hjørnet af Viborggyden og Adelgade lå en stor købmandsgård.