EMNER

Tanker omkring indkøbskontor

STORKOMMUNE:Den administrative styregruppe, der skal komme med forslag til den politiske styregruppe angående kommunesammenlægningen, har lige diskuteret et indkøbskontor i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse vil jeg gerne komme med et par tanker. Man anbefaler, at indkøbskontoret skal ligge i i Økonomisk Forvaltning. En henvendelse til Køge Kommune kunne være interessant, da man her har haft store fordele ved at indkøb hører under teknisk forvaltning, der netop er vant til at styre udbud, indkøb og forhandlinger om priser. Den anden tanke er lidt mere interessant. Kunne man tænke sig, at kommunen nu bliver så stor, at vi ikke længere skal foretage alle indkøb i andre byer for at opnå offentlige besparelser. kunne det ikke være spændende at undersøge vor egne bageres, slagteres, supermarkeders etc. priser, hvis de kunne levere varer til hele Vesthimmerlands Kommune. Samtidig er vi pinedød nød til at undersøge det forhold, at vi mister arbejdspladser i egne kommuner ved handel udenbys. Vi sparer måske på karusellen, men mister på gyngerne. Hvis vi opdagede en økonomisk mulighed for at det offentlige understøttede handelslivet i Vesthimmerland, ville det så ikke samtidig få butikkerne til at udvide og blive endnu mere spændende for vores privatkøb og for vore turister.