Tankerne tændte

Erfaringer fra Skagen kommer aalborgensiske skoleelever til gode

Aalborg Kommunes pædagogiske chef, Bent Bengtson, synes, at perspektivet i Projekt Verdensborger er flot. ARKIVFOTO: PETER LANGKILDE

Aalborg Kommunes pædagogiske chef, Bent Bengtson, synes, at perspektivet i Projekt Verdensborger er flot. ARKIVFOTO: PETER LANGKILDE

AALBORG:Det tog et enkelt møde og et stykke papir, så var Aalborg Kommunes skoleforvaltning med på tænketanken Sophias ¿Projekt Verdensborger¿, der til næste skoleår bliver en del af skoledagen på Herningvejen, Gug og Ferslev skoler. Pædagogisk chef ved Aalborg Kommune, Bent Bengtson, siger, at man i forvaltningen faldt for den tænkning, der ligger i den projektbeskrivelse, Sophia havde fremsendt. Tænkning, der bygger på, man godt nok handler lokalt, men at man er nødt til at tænke globalt. - Det er et flot perspektiv, hvis vi kan bidrage til, at vi tager ansvar for udviklingen i verden, siger han. Aalborgs skoleforvaltning inviterede til et møde, hvor Sophia var repræsenteret af sin daglige leder Per Kjeldsen og én af idémændene, Chresten Sloth Christensen, der har praktiske erfaringer med fra skoler i Skagen. Efterfølgende blev kommunens skoler hørt. Syv var umiddelbart interesserede, og tre var tilbage, da forvaltningen opstillede vilkårene, som blandt andet er, at verdensborgerperspektivet skal komme til at præge skolens egen tænkning. Bent Bengtson forestiller sig, at projektet kommer til at indgå i en række fag - han nævner dansk, samfundsfag, biologi, fysik/kemi - både på det rent faglige plan og, som han siger, lidt på det filosofiske. Hvordan det konkret skal ske, skal de tre skoler nu hver især finde ud af. Det vil ske i løbet af foråret, så man er klar til næste skoleår. Der er dannet såkaldte dialoggrupper på skolerne, og også en tværgående styregruppe med to repræsentanter fra hver skole, samt to fra Sophia og to fra forvaltningen. Skolerne kan endvidere trække på Sophia og på forvaltningens konsulent med ansvar ¿Den internationale dimension¿, Britta Skov. Helle Truesen Porsdal er forvaltningens tovholder på projektet, og hun understreger, at det er de enkelte skoler, der skal finde ud af, hvordan man konkret vil arbejde med projektet. Selv erklærer hun sig ¿helt vild¿ med tankerne og perspektivet. - Det handler om, hvad det er, vi vil uddanne og opdrage vores børn til. Hvad det er for nogle børn, vi vil have ud af det fagligt, personligt og socialt, siger hun og pointerer - på linje med Bent Bengtson - at projektet ikke udgør en modpol til det faglige indhold i undervisningen. - Det er spændende tanker, og børn og unge ser jo ikke på globalisering, som den trussel, som det nogle gange forbindes med, siger Helle Truesen Porsdal, der i øvrigt fremhæver det som en styrke, at de tre skoler repræsenterer henholdsvis en skole med mange tosprogede elever, en stor byskole samt en mindre landsbyskole. Hun ser allerede nu frem til, at der høstes erfaringer, som flere skoler efterfølgende kan få glæde af.