EMNER

Tankskib kom ud af kurs

Stærk strøm og kraftig vind var årsagen til, at et cementskib for et par uger siden kom ud af kurs og sejlede ind i et fyr ud for Hals.

Cementskibet "KCL Banshee" var på vej mod Aalborg, da det ud for indsejlingen til Limfjorden ramte et fyr, der er lagt ud af Aalborg Havn. Ved sammenstødet kom skibet til at sidde fast på resterne af fyret og den betonklods, som fyret er forankret i. - En medvirkende årsag til grundstødningen var den stærke strøm og vind i området, men om kaptajnen har givet for lidt eller for meget ror, ved jeg ikke ikke, oplyser Nils Chr. Høy-Petersen, teknisk direktør i det norske firma T. Klaveness Shipping AS, som via datterselskabet KCL Shipholding AS ejer og driver tankskibet "KCL Banshee". Direktøren tilføjer, at kaptajnen er erfaren og har sejlet på ruten før, idet cementskibet primært sejler i de danske farvande. Også Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed har afhørt besætningen for at få styr på, hvorfor tankskibet gik på grund, men specialkonsulent Niels Mogensen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at redegøre for resultatet af undersøgelserne. Sammenstødet medførte i øvrigt store skader på cementskibet, der i forrige weekend blev løftet fri af fyret og bugseret til Fredericia. Cirka 30 ton stål skal udskiftes, og desuden venter der er større arbejde med at skære og banke lastrum og transportkanaler fri for størknet cement. Ved kollisionen opstod der et stort hul i skroget, så havvand strømmede ind. Bøje erstatter fyr Indtil videre er det manglende fyr i Svitringen Rende erstattet af en bøje, og havnekaptajn Peter J. Petersen ved ikke, hvornår et nyt fyr bliver sat op. I alt har havnen fire bundfaste fyr anbragt i Svitringen Rende, og to af dem er for tiden sejlet ned og erstattet af bøjer. Lokale fiskere mener, at fyrene helt bør fjernes, fordi der er risiko for en miljøkatastrofe, hvis et tankskib rammet fyret og lækker store mængder olie.. Aalborg Havn har dog indtil videre stået fast på, at fyrene er meget tydelige, og at det er op til besætningerne på skibene at holde øje med dem. Men Farvandsvæsenet har bedt om et møde med Aalborg Havn, og ifølge havnekaptjan Peter J. Petersen kan det ende med, at der bliver sat en ny type fyr op, der er forankret mere løst og knækker på en helt anden måde end de eksisterende bundfaste fyr.