Redningsvæsen

Tankskib trukket fri

Ingen forurening efter grundstødning ved Fredericia

FREDERICIA:Kort før kl. 13.30 onsdag blev råolietankeren Luzon Spirit bragt flot ved hjælp af egne motorer og med hjælp fra fire slæbebåde. Skibet var knap 12 timer tidligere grundstødt på en sandbanke uden for havnen i Fredericia. Grundstødningen har ikke medført forurening af havmiljøet. Luzon Spirit ligger nu for anker lidt længere ude i Tragten, mens eksperter foretager en nøje undersøgelse, og mens Søfartsstyrelsen prøver at klarlægge, hvordan uheldet kunne indtræffe. I løbet af formiddagen blev det konstateret, at Luzon Spirits skrog ikke havde taget skade, da det lagde sig på sandbanken. Skibet er fra 1992 og forsynet med dobbeltskrog. Det har i øvrigt alle skibe, der laster råolie fra terminalen i Fredericia. Det stod derfor tidligt klart, at der ikke var akut fare for en større olieforurening, men både Søværnets Operative Kommando og Fredericia Brandvæsen valgte for en sikkerheds skyld at forberede sig omhyggeligt, hvis der alligevel var noget, som gik galt. Blandt andet blev der rekvireret et meget stort antal flydespærringer, og miljøskibet Marie Miljø blev også tilkaldt. Et mandskab på op mod et halv hundrede var parat, hvis uheldet var ude. Når såvel Søværnets Operative Kommando som det lokale beredskab blev aktiveret, er det fordi SOK tager sig af miljøsager til søs, mens Fredericia Brandvæsen tager sig af havneforureninger. I dette tilfælde var Luzon Spirit grundstødt delvis i SOKs ansvarområde og delvis i brandvæsenets. Søfartsstyrelsen opgave er tage vare på skibets sødygtighed og afklare hændelsesforløbet. Præcis hvad der skete natten til i dag er uvist, men uheldet indtraf, da Luzon Spirit forlod terminalen i Fredericia med 90.000 tons råolie. Muligvis sprang de to fortøjningstrosser agter, og der var en overgang frygt for, at skibet havde fået en trosse i skruen. Det kunne senere afkræftes, og derfor kunne skibet med egne motorer medvirke til at slippe fri af grunden.