Targit styrker fundamentet

Danske Venture Partners investerer i det nordjyske softwarehus

HJØRRING:Softwarefirmaet Targit A/S, Hjørring, har gennemført en kapitaludvidelse ved optagelse af Danske Venture Partners, DVP, i ejerkredsen. Investeringen skal sikre den fortsatte internationale ekspansion. Ud over en markant styrkelse af kapitalgrundlaget får Targit med en større og internationalt forankret bestyrelse større netværk og ny viden at trække på. Virksomheden har gennem de seneste år haft en årlig vækst på mere end 50 pct. med et stort internationalt fokus, og væksten ventes at fortsætte på samme eller endnu højere niveau de kommende år. I forbindelse med kapitaltilførslen er bestyrelsen blevet udvidet. Ledende partner Henrik Albertsen er trådt ind som repræsentant for Danske Venture Partners, og for at styrke den internationale ekspansion yderligere er det besluttet at udvide samarbejdet med de udenlandske repræsentanter i bestyrelsen, konsulent Peter Wagner, Atlanta, Georgia, og forretningsmanden Ib Nørholm, Monaco, - den tidligere Hjørring-borger, som grundlagde Japan Photo. De vil understøtte opbygningen af henholdsvis det amerikanske og tyske marked. Targit forventer at ansætte flere salgsfolk til disse markeder de kommende måneder. Den udvidede bestyrelse består af Peter Wagner (formand), Henrik Albertsen, Ib Nørholm, adm. direktør i reklamebureauet Masters i Kolding Søren Schnedler og forretningsmanden Jan Holmsgaard, Hjørring. Targit har specialiseret sig i udvikling af brugervenlige it-løsninger til virksomhedsdrift, de såkaldte business intelligence løsninger, der sælges gennem et globalt netværk af partnere. Der er et datterselskab i Atlanta og et salgskontor i Hamborg. Firmaet har også været ramt af nedturen i branchen, men har valgt at holde fast i sin ekspansive linje. Sidste regnskabsår sluttede med et minus på 5.8 mio. kr. efter skat, og året før var underskuddet 9 mio. kr. I år forventer man at nå et overskud. - Vi er utroligt glade for det nye setup. Det giver os en enestående mulighed for at forfølge de spændende muligheder, der tegner sig i markedet lige nu, siger direktør Morten Sandlykke. Han betegner engagementet med Danske Venture Partners som en blåstempling af virksomheden. Investeringsselskabets speciale er teknologisektoren. Det er en uafhængig division under Danske Private Equity, et datterselskab i Danske Bank-koncernen. Medarbejdere og direktion ejer knapt halvdelen af Targit, ventureselskabet omkring en femtedel og øvrige, primært lokale, investorer resten.