Aars

Tarvelige træpillesiloer skal camoufleres

AARS:De vil nok aldrig vinde en præmie i en arkitektonisk konkurrence. Og det bliver slet ikke bedre af at de glimter, når solens stråler slikker deres sølvfarvede skal. Men de er en god forretning og måske bliver de gjort mere diskrete i fremtiden. De to nye træpillesiloer, som læner sig op ad varmeværkets østgavl bør nemlig camoufleres. Det opfordrede ingeniør G. Vagn Jensen til på Aars Fjernevarmeforsynings generalforsamling. Svend Andersen, fjernvarmeformand gav tilsagn om, at de to siloer camoufleres, når der i løbet af næste år sker bygningsmæssige ændringer som følge af etablering af dioxinrensningsanlægget. Revisor H.J.Jørgensen stillede spørgsmål om økonomien i forbindelse med udnyttelse af varmeværkets spildevarme på Fjerkræslagteriet Danpo. Svend Andersen svarede, at der er foretaget et forsigtigt budgetmæssigt skøn i forbindelse med de forventede årlige 6-700.000 kr. overskud til hver part. Generalforsamlingen sagde ja til et investeringsprogram på 50 millioner kr. over de kommende fem år. Mere end halvdelen vedrører renovering af ledningsnettet, nemlig 26,7 millioner. Samtidig anslås fjernvarmeforsyningens udgift til dioxinrensning til 20 millioner kr., idet Renovest betaler de resterende ti millioner kr. af den forventede udgift. Hertil kommer investering på 2,7 millioner kr. i de gamle centraler på Gislumvej og Østre Boulevard og 670.000 kr. til den lovpligtige udskiftning af fjernvarmemålere.