Tavs tolerance?

Det var rørende at læse (22.6.), hvad oldemor havde på hjerte. Det var stensikkert nøjagtigt det samme, som langt hovedparten af den danske befolkning mener om den vanvittige sammenblanding af middelalderlige traditioner, hvor Koranen ophøjes til førsteprioritet, og gamle hævdvundne danske værdier. Oldemor og de fleste danske er hverken racister eller intolerante, men tillader sig blot at forholde sig kritisk over for de konstant voksende problemer i vort land, som ubeskedne gæster afstedkommer. Det må dog stadig være en menneskeret også for danske at være uenige i, at der til stadighed skal tages særlige hensyn til muslimske skikke. Der er jo i virkeligheden tale om en slags modsat racisme, når man som dansk klandres for, at éns kultur, normer og moral er tungt behæftet med fejl og mangler - selv vores pinsehøjtidelighed er en overflødig forteelse! Skal vores tolerance over for tidens voksende problemer være ensbetydende med, at vi skal se tavse til, mens vort samfund med stormskridt bliver ændret i en retning, vi absolut ikke ønsker, så har oldemor ret i, at det er på tide, at der bliver sagt definitivt stop for tilstrømning og ændret på de allerede utålelige tilstande. Oldefar af årgang 1914 har sandelig i årtier skrevet om og gruet for, hvad der venter sig for vore efterkommere ad åre! H.P. Thomsen Højvænget 11, Bjergby