Sæby

Tavse byrødder

SÆBY HAVN: Den ene pinlige sag følger den anden i Sæby Kommune! Igen og igen finder tilsynsmyndighederne, at tingene ikke foregår tilfredsstillende - senest byggesagsbehandlingen vedr. DLG-bygningen og den manglende licitation, da der skulle ny belægning på havnen. I sidstnævnte sag savner man en udtalelse fra V. Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain, sidder i bestyrelsen for det firma, som fik belægningsentreprisen uden licitation, og det var angiveligt advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, som for kommunen bedømte, at den valgte fremgangsmåde var i orden - tilsyneladende i modstrid med Kommunernes Revisions vurdering. Om det er inkompetence eller pleje af enkeltpersoners særinteresser, der forårsager de mange sager, er ikke nemt at vurdere for menigmand. Sikkert er det, at de uheldige sagsforløb koster kommunen betydelige beløb. Penge som kunne bruges bedre på betrængte områder. Hvorfor er der ikke flere politikere, der markerer deres modstand mod dette uvæsen? Sætter de sig ikke ordentligt ind i sagerne eller tør de ikke sige magtens mænd imod? En af de få, der lyser op i mørket er Flemming Steen (C). På kvalificeret og faglig vis påpeger han uregelmæssighederne. Det er trist, at der ikke er flere politikere, der på denne måde markerer sig og giver et modspil, så vi undgår at flertallets magt ender i magtmisbrug.