Børnepasning

Tavshed efter ny børnehave-licitation

Arkitekt og kommunen klar til at forhandle med de bydende efter indbudt licitation

HALS:Kortene bliver fra kommunal side holdt tæt inde på kroppen, efter at der nu er givet en række forskellige, nye bud på, hvor meget den længe planlagte etablering af en ny børnehave ved Hals Skole skal koste Hals Kommune. - Vi vil bruge de næste 14 dage til at finde frem til de økonomisk mest fordelagtige bud, fotæller således konstitueret børne- og kulturchef Jakob Kruuse-Andersen, der i samme åndedrag påpeger, at ariktekten på projektet, Ebbe Schmidt Nielsen, nu skal bruge de kommende to ugers tid til at forhandle med de seks bydende entrenørfirmaer. I disse forhandlinger vil også indgå en fokusering på en række af de af entreprenørerne fremsatte, alternative løsningsforslag. - Vi skal se på, om de alternative forslag også er de rigtige, og det arbejde bliver vi nødt til at bruge lidt tid på at udføre, inden vi kan melde klart ud, forklarer Jakob Kruuse-Andersen den beskedne vilje til at blive alt for konkret, når det gælder størrelsen på de afgivne bud. På det direkte spørgsmål om, hvorvidt buddene ligger i nærheden af eller over de af byrådet bevilgede fem mio. kr. til opgaven, har den konstituerede forvaltningschef således dette svar: - Det er for tidligt at sige noget om endnu. Tredje licitation Mens der altså i kommunen og på arkitekt Ebbe Schmidt Nielsens kontor arbejdes på at finde frem til den økonomisk mest fordelagtige løsning, så kan det om den nævnte børnehave-licitation fortælles, at det var den tredje af slagsen. Den første blev holdt umiddelbart før sommerferien i fjor, og den gav et resultat, der lå omkring 25 procent over det forventede. Fra kommunal side blev det dengang vurderet, at buddene lå så højt, fordi licitationen lå lige op ad sommerferien. Licitationen blev derfor aflyst og afløst af en anden lidt senere på året - hvor der i øvrigt forinden var blevet justeret lidt på projektet i bestræbelserne på at holde buddene nede omkring de ønskede fem mio. kr. Licitation blev imidlertid en ny dukkert for kommunen og Ebbe Schmidt Nielsenm, for buddene lå igen - trods den nævnte ”barbering” af projektet - markant over den forventede. Dén licitation blev derfor også aflyst, hvorefter det blev besluttet at holde en indbudt licitation.