Tavshed om faren ved mikrobølgeovne

Eksperter har i årevis vist, at der slipper skadelige stråler ud af mikroovne. Det er bare ikke noget forbrugerne har fået at vide

At mikrobølgeovne lækker stråler, og at man med stor sandsynlighed kan få skader af at bruge dem, hvis man ikke er forsigtig, er egentlig ikke nogen nyhed. De sidste 20 år har udenlandske forskere og dele af de danske tilsynsmyndigheder kendt til den potentielle fare, der er forbundet med brugen af mikrobølgeudstrålende apparater. De har bare ikke bragt deres viden videre til den brede offentlighed. Argumentet har været, at "vi ikke ved nok om de helbredsmæssige konsekvenser, og at der mangler forskning på området, så hvorfor bekymre brugerne. " Men gang i forskningen har der været : Udenlanske videnskabsfolk har placeret bure med forsøgsdyr foran tændte mikrobølgeovne for at undersøge de helbredsmæssige effekter, det havde på dem, og en enkelt forsker fra University of San Fransisco lavede for to år siden en række undersøgelser, der pegede på, at kvinder, der omgås mikroovne til dagligt havde dobbelt så stor en risiko for at få en spontan abort, som kvinder, der ikke gør det. Europæiske standardiseringsorganisationer har arbejdet på at udforme kunstige menneskekroppe, som skal bestråles med mikrobølger og herefter undersøges, så man kan få lavet nogle sundhedsmæssigt forsvarlige grænseværdier og i Danmark har såvel Arbejdstilsynet som Branchearbejdsmiljørådet for Sercvice og Tjenesteydelser lavet grundige sikkerhedsvejledninger til mikroovnsbrugerne, som er svære at finde, hvis man da ikke lige ved, de er der. På Aarhus Universitet har lektor Sianette Kwee, der er ansat på Institut for Medicinsk Biokemi på Aarhus Universitet selv været i gang siden midten af 90'erne. Hun sidder blandt andet med i det EU-ekspertudvalg, der beskæftiger sig med farerne ved forskellige former for ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling, deriblandt mikrobølger. Hun har bestrålet cellekulturer med mikrobølger på forsøgsplan og nærstuderet andre forskeres resultater på området, og hun er sikker i sin sag: - Mikrobølgeovne må ikke bare blive betragtet som en almindelig kogeplade. Det er et husholdningsapparat, som mange forskere mistænker for at være farligt, så derfor burde der følge en vejledning med ovnene, som informerer brugerne om risikoen, siger hun og fortsætter: - Folk skal jo bare vide det, så de kan gå et stykke væk fra ovnen, når den er tændt. For jo længere væk de kommer, jo mindre bliver strålingen, siger hun. Skrappere grænseværdier Men informationen er stadig kun kommet ud til en mindre kreds af indviede. Blandt den kreds er den EU-godkendte gruppe af stråleekesperter og læger, - ICNIRP - der siden 1977, har debatteret sikkerhed og skadevirkninger ved brug af blandt andet mikrobølgeovne. I 1998 kom de frem til en række nye skrappe grænseværdier, for hvor meget et elektrisk apparat - som for eksempel mikrobølgeovnen - må udstråle. De optræder i ICNIRPs "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, macnetic and electromagnetic fields." Hvis man ikke overholder de grænseværdier, riskikerer man ifølge ICNIRPs eksperter at få blandt andet øjenskader, stresslignende ændringer i immunsystemet, reduceret produktion af sædsæller samt forstyrrelser af membranfunktionerne i cellerne. EU anbefaler på det kraftigste, at medlemslandene følger de nye grænseværdier og opfordrer dem til "aktivt at forske i - og informere og rådgive befolkningen om de mulige sundhedsfarer, der har med elektromagnetiske stråler at gøre - mikrobølgestråler inkluderet. Det gør vi bare ikke i Danmark. Der er faktisk temmeligt stille omkring det. Lektor Sianette Kwee har en mistanke om hvorfor: - Det er klart. Der er jo virkelig store penge i det her, og så snart nogen begynder at forske i det her, så bliver producenterne bange. De risikerer jo, at få et hav af erstatningssager på halsen, så det er derfor der bliver lagt låg på siger hun, og tilføjer at det blandt andet er derfor, at hun som uvildig universitetsansat forsker har kastet sig over emnet.