EMNER

Taxa-hul i øst

Vognmænd i Als utilfredse med fordeling af taxabevillinger

Finn Jensen har frasolgt sin taxa-afdeling og bevillingerne er fordelt på fire forskellige vognmænd. En uklog kommunal beslutning, siger han. Foto: Ejlif Rasmussen

Finn Jensen har frasolgt sin taxa-afdeling og bevillingerne er fordelt på fire forskellige vognmænd. En uklog kommunal beslutning, siger han. Foto: Ejlif Rasmussen

Med kommunens hjælp er Als og Øster Hurup-området for alvor blevet udkants-Danmark når det drejer sig om taxakørsel. - Hvor fire taxabevillinger tidligere var samlet hos én vognmand i lokalområdet, er de nu delt op på fire forskellige, således at ingen længere føler ansvar for at dække området. Det mener tidligere taxavognmand Finn Jensen i Als. Han havde fire bevillinger og således fire biler til at betjene lokalområdet, og hvis der blev klaget, kunne kommunen løfte pegefingeren over for ham. Nu kan de godt løfte en pegefinger, men spørgsmålet er, over for hvem. Finn Jensen besluttede at sælge sin taxavognmandsforretning og aftalte med vognmand Benny Melgaard i Hadsund, at han skulle overtage bilerne. - Det har hidtil været normal procedure, at når en forretning blev solgt, blev bevillingerne ligeledes overdraget, og sådan har det også været i den ny storkommune, blandt andet ved taxasalg i Mariager, men da vi her i Als skulle sælge, kunne det pludselig ikke lade sig gøre, fortæller Finn Jensen. Formand for teknisk udvalg, Preben Christensen afviser, at udvalget har ændret procedure og henviser til, at alle skal kunne søge, når bevillinger bliver ledige. - Vi har også foreslået, at der blev oprettet et fælles bestillingskontor i Hadsund ligesom i Hobro, men det har vognmændene ikke været interesseret i, siger Preben Christensen. Men forelagt Finn Jensen og Benny Melgaards kritik, vil Preben Christensen nu tage initiativ til et dialogmøde, ikke kun med vognmændene fra øst, men med alle vognmændene.