Lokalpolitik

Taxa overbeviste udvalg

Natperioden føres tilbage

SKAGEN KOMMUNE: En kraftig kritik fra nogle af de lokale taxavognmænd får nu Skagen Kommunes teknik- og miljøudvalg til at ændre en tidligere beslutning for, hvornår der skal betales nattakst i forbindelse med taxakørsel. I december besluttede udvalget, at den såkaldte natperiode skulle ændres fra klokken 18 - 07 til klokken 20 - 06, men nu har udvalget truffet en ny beslutning, der betyder, at natperioden igen er fra klokken 18 - 07, hvor der altså skal betales en højere takst end i dagtimerne. - Vi har haft et møde med taxaforeningens formand og næstformand, og på baggrund af dette møde har vi fundet argumenterne for ikke at ændre nattaksten så vigtigt, at det nu ender med at blive, som det vistnok har været de seneste 16 år, altså sådan at nattaksten er fra klokken 18 om aftenen til klokken syv om morgenen i Skagen Kommune, fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget Inger Støtt (V). Dermed bliver Skagen Kommune den eneste kommune i Vendsyssel, der ikke følger arbejdsgruppens indstilling. - Vi havde jo oprindeligt truffet en anden beslutning på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe i Vendsyssel, men vi er nu ved at tale med de lokale blevet overbevist om, at man ikke sådan umiddelbart kan sammenligne for eksempel Brønderslev med Skagen. - Taxa i Brønderslev har mange aften- og natture til Aalborg, mens der er langt mellem turene til Frederikshavn for taxavognmænd i Skagen. Der er også andre ting, der er forskellig fra kommune til kommune, for eksempel størrelse og opland, og flere af disse ting taler også for at beholde den gamle ordning i Skagen. - Vi skal jo også huske, at når der tales om nattakster, handler det kun om ugens fem første dage. Lørdag og søndag køres der til den høje takst svarende til nattaksten hele døgnet, siger Inger Støtt. På december-mødet godkendte teknik- og miljøudvalget en almindelig takstforhøjelse på 2,09 procent for både almindelige/små vogne og store vogne/liftvogne, og det står stadig ved magt, efter at sagen har været behandlet igen i udvalget. Udvalget besluttede for øvrigt på mødet i sidste uge, at der skal slåes to ledige taxabevillinger op i Skagen Kommune. Den ene er blevet ledig for nylig, mens den anden har været ledig i nogen tid. I forbindelse med at de ledige bevillinger genopslåes, bliver det et krav, at køretøjet til den ene skal være indrettet til handicapkørsel.