Frederikshavn

Taxa-regning uden vært

VENDSYSSEL:Ifølge Sindals borgmester, Søren Risager (V), har Sindal Kommune modtaget et såkaldt forvarsel fra Nordjyllands Trafikselskab om at betale 116.000 kroner. Beløbet stammer fra det forlig, der er indgået mellem NT og Taxa Vendsyssel omkring dækning af en kontrakt, som blev brudt før tid. - Nu vil vi behandle forvarslet i teknisk udvalg, men vi synes ikke det er rimeligt, at vi skal betale beløbet. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi bakker op om det forlig, der er indgået, siger Søren Risager, der også er næstformand i NT's bestyrelse. Sagen startede på foranledning af Frederikshavn Taxa, der lagde op til, at retten skulle tage stilling til, om NT havde brudt en indgået kontrakt. Der var tale om en tre-årig kontrakt om skolekørsel i Lendum og Tolne, men allerede efter et halvt års tid ville NT opsige kontrakten. Oprindelig lød kravet til NT i øvrigt på 270.000 kr.