Taxichauffører skal have selen på

Rådet for Større Færdselssikkerhed vil have lavet loven om, så taxichauffører påbydes brug af sikkerhedsselen. Men taxichaufførerne stritter imod

Reklamerne råber deres moraliserende budskaber ud for tiden. Vi skal huske sikkerhedsselen, for der kan både spares på menneskeliv og hospitalsomkostninger. Men nogle af de, der opholder sig allermest i trafikken behøver ikke benytte det sikre bånd. Taxichaufførerne har nemlig - ifølge en undtagelse i færdselsloven - ikke pligt til at bruge sele, når de har passagerer i vognen. En undtagelse Rådet for Større Færdselssikkerhed nu vil have fjernet. - Det er en fuldstændig fjollet regel af forhistorisk karakter. En regel som man burde få gjort op med hurtigst muligt, siger rådets direktør René la Cour Sell. TaxiRåd: Intet belæg for at droppe undtagelsen Men taxichaufførerne stritter imod. Årsagen til at undtagelsen blev tilføjet i loven var nemlig et overfald, hvor en taxichauffør blev holdt fast i selen af en kunde. Og chaufførerne mener, at undtagelsen stadig er berettiget. - Vi vil ikke udsætte vores chauffører for at blive kværket i en sikkerhedssele. Hvis der kommer en kværkning af en fører, vil alle jo undre sig over, at vi ikke har den dispensation, siger John Lindbom, som er formand for Dansk Taxi Råd, der organiserer 80 procent af de danske taxichauffører. Han mener ikke, at der på baggrund af antal ulykker, hvor taxichauffører er indblandede, er noget belæg for at droppe undtagelsen. Risikoen for overfald er værre, mener han. Men René la Cour Sell er ikke enig. Han oplyser, at der hvert år er omkring ti taxichauffører, der kunne have undgået at komme til skade, hvis de havde benyttet sikkerhedsselen. To ud af de ti omkommer. - Faktum er, at der er flere taxichauffører, der kommer til skade, fordi de ikke har sikkerhedssele på end taxichauffører, der kommer til skade, fordi voldelige passagerer holder dem fast, siger han. René la Cour Sell mener, at den ansvarlige ministeren bør lave om på lovens undtagelser efter en dialog med branchen, for selve signalet i at chaufførerne ikke behøver bruge sele virker selvmodsigende midt i en landsdækkende kampagne. Udvalgsformand tager sagen op Formanden for Folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen (V) vil ikke udtale sig om rimeligheden i undtagelsen, da han ikke sad i folketinget, da beslutningen blev truffet. Men han vil have de forskellige ulykkestal undersøgt. - Jeg synes da, det var rimeligt at se på de tal, der foreligger. Jeg vil ikke udtale mig på formodninger, men jeg vil gerne se på de forskellige tals sammenhæng. Og så vil jeg tage spørgsmålet op med justitsministeren eller trafikministeren næste uge, siger han. Det er Rådet for Større Færdselssikkerhed, der sammen med politi, amter og kommuner har organiseret kampagnen for brug af sikkerhedsseler.