EMNER

Taxien i garage for sidste gang

Taxivognmand Poul Erik Reiche har afleveret sin bevilling

Poul Erik Rei­che har kørt sin sid­ste taxa­tur. Toyo­ta’en er solgt og for­ude ven­ter ef­ter­løn­nen.FOTO Micha­el Koch

Poul Erik Rei­che har kørt sin sid­ste taxa­tur. Toyo­ta’en er solgt og for­ude ven­ter ef­ter­løn­nen.FOTO Micha­el Koch

ARENTSMINDE:Taxivognmand Poul Erik Reiche i Arentsminde har kørt sin sidste tur. Toyotaen er solgt og bevillingen er afleveret. - Jeg bliver snart 60 år, og så kan jeg jo gå på efterløn, siger Poul Erik Reiche. Reiche er kendt for en årelang tvist med kommunen om den såkaldte sociale kørsel. I 1997 besluttede socialudvalget at fratage vognmanden fra Arentsminde social kørsel. Det mente Reiche var magtfordrejning, og derfor gik han til domstolene. Landsretten slog i 2003 fast, at Brovst Kommune havde frataget Poul Erik Reiche den sociale kørsel uden saglig begrundelse. Og kommunen blev dømt til at betale en erstatning på omkring 100.000 kr. Men den sociale kørsel fik Reiche ikke andel i igen. - Ikke en eneste kilometer er det blevet til, siger han. Senere forsøgte Poul Erik Reiche at få politikerne i det daværende socialudvalg gjort økonomisk ansvarlige for det tab på godt 200.000 kr., kommunen havde lidt i forbindelse med sagen. Men det mislykkedes. Indenrigs- og Sundhedsministeriet slog fast, at de seks politikere i socialudvalget ikke havde udøvet magtfordrejning eller haft hævnmotiver, da Reiche blev frataget den sociale kørsel. Men det er ikke tumulten med kommunen, der har fået Reiche til at stoppe. - Jeg var i den situation, at hvis jeg skulle fortsætte, så skulle jeg investere i en ny bil. Jeg fik et godt tilbud på den gamle bil, og valgte så at stoppe, siger Poul Erik Reiche. - Men jeg synes, det er en lettelse at være ude af det. Nu kan man grine af det hele, tilføjer han. Poul Erik Reiche lægger ikke skjul på, at han havde regnet med at få del i den sociale kørsel igen, da kommunen ved Landsretten blev dømt for en usaglig fyring. - Men jeg har affundet mig med politikernes beslutning. Det var den virkelighed, jeg måtte køre under, siger Poul Erik Reiche, som ikke har tal på hvor meget han har mistet i indtægt fra den kommunale kørsel. - Nu skal jeg være efterlønsmodtager. Det har været en lang kamp, men jeg føler ikke, jeg har tabt noget. Landsretten gav mig medhold i, at Brovst Kommune fratog mig den sociale kørsel ubegrundet. Det var en vigtig dom for mig, siger Poul Erik Reiche.