TDC-kompleks mulig ramme for aktivering

Arbejdsmarkedsudvalg ser økonomisk og driftsmæssig gevinst i at samle aktiviteter for tre kommuner et sted

Det tid­li­ge­re TDC do­mi­cil på Hermesvej i Støv­ring har stå­et tom og til salg i en læn­ge­re pe­rio­de. Byg­nings­kom­plek­set er på 2.300 kvm og en pri­vat in­ves­tor har net­op over­ta­get ste­det for et ukendt mil­li­on­be­løb. Foto Micha­el Koch

Det tid­li­ge­re TDC do­mi­cil på Hermesvej i Støv­ring har stå­et tom og til salg i en læn­ge­re pe­rio­de. Byg­nings­kom­plek­set er på 2.300 kvm og en pri­vat in­ves­tor har net­op over­ta­get ste­det for et ukendt mil­li­on­be­løb. Foto Micha­el Koch

REBILD:Fra nytår får arbejdsmarkedsforvaltningen i Rebild Kommune en stor opgave med både at tilbyde beskyttet beskæftigelse samt generelt tage sig af ledige og sygemeldte, både forsikrede og ikke forsikrede. Disse opgaver løses i dag primært på Reva-Binderup suppleret med flere projekter etableret rundt i de tre kommuner. De forskellige projekter har samlet en kapacitet, der overstiger antallet af ledige i Rebild Kommune, såvel hvad angår lokaler som personale. Af samme grund finder de fem medlemmer af det vejledende arbejdsmarkedsudvalg det oplagt fysisk at samle alle aktiviteterne et sted, og her er der fokus på den tidligere TDC domicil på Hermesvej i Støvring som en god mulighed med sine 2.300 kvadratmeter. - Bygningskomplekset indeholder blandt andet 300 kvadratmeter værksted og lager, der giver mulighed for aktiveringsprojekter. Der er dog ingen planer om, at det planlagte pilotjobcenter på rådhuset i Støvring også skal være i TDC-bygningerne, påpeger Morten Lem (S), formand for det kommende arbejdsmarkedsudvalg. Ophør Reva-Binderup Det tidligere TDC-domicil har i en lang periode stået tom og været annonceret til salg. En privat investor har netop overtaget bygningerne og er interesseret i via ejendomsfirmaet Colliers at udleje stedet til Rebild Kommune. Men før det eventuelt kan ske, skal mulighederne for opsigelse af de nuværende lejemål i blandt andet Støvring Vækstcenter og Reva-Binderup afklares. Hos sidstnævnte er der et opsigelsesvarsel på 12 måneder fra lejers side. De nuværende aktiviteter på Reva-Binderup består primært af revalidering og den beskyttede beskæftigelse, hvor hovedparten af revalidenderne og de ansatte i beskyttede stillinger kommer fra Vesthimmerland. - Vi har i den forbindelse over for Vesthimmerlands Kommune forpligtet os til at opretholde disse tilbud i mindst to år, såfremt den ønsker det. Kommunen har tidligere i år i medierne ytret ønske om at etablere sit eget revalideringscenter i Aars, uden at jeg kender noget mere konkret til deres planer. Så under alle omstændigheder skal de også være med i drøftelserne om eventuelt at samle aktiviteterne på et sted, pointerer Morten Lem. Indstilling til udvalg Han og de fire øvrige medlemmer af det vejledende arbejdsmarkedsudvalg har netop været samlet for at drøfte spørgsmålet om en sammenlægning. Det bliver nu i første omgang op til forretningsudvalget for Rebild Kommune på det næste møde at afgøre, om der skal optages forhandlinger med ejendomsfirmaet Colliers om leje af TDC-bygningskomplekset for en fem-årig periode samt om der skal optages forhandlinger med de nuværende ejere af Reva-Binderup og Støvring Vækstcenter og andre om opsigelse af de nuværende lejemål. - Ikke før vi har en udmelding fra forretningsudvalget om deres holdning til spørgsmålet kan forvaltningen eventuelt indlede de nødvendige forhandlinger med de forskellige parter. Resultatet af disse skal så senere på året forelægges for sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse, og der forventer jeg da en del politisk debat om emnet, tilføjer Morten Lem.

Forsiden