Aalborg

Team opklarer svindel for 16 mio. kroner

Sværere at inddrive penge fremover

Rådmand Mai-Britt Iversen (S) frygter, at det bliver sværere at opdage og indrive gæld fremover
Arkivfoto: Claus Søndberg

Rådmand Mai-Britt Iversen (S) frygter, at det bliver sværere at opdage og indrive gæld fremover Arkivfoto: Claus Søndberg

Selvom Aalborg Kommune har gode erfaringer med at opdage og inddrive sin del af de mange milliarder, som danskerne ifølge en ny undersøgelse snyder sig til i sociale ydelser hvert år, frygter rådmand Mai-Britt Iversen (S), at det bliver langt sværere, når mange af ydelserne og kontrollen med dem fremover flyttes til den nye, centrale udbetalingsenhed, Udbetaling Danmark. - Vi har jo dårlige erfaringer fra den gang, man flyttede Skat. For jo flere instanser det skal igennem, jo sværere er det tilsyneladende at fange dem, der ikke har rent mel i posen, forklarer hun. Aalborg Kommune opprioriterede i marts indsatsen i det såkaldte kontrolteam, der i indeværende år har afsløret snyd for mere end 16 mio. kroner. - Og det er faktisk et resultat, vi er ret stolte af, siger leder af kontrolteamet, Inger Poulstrup. Hun oplyser, at teamets seks ansatte til dato har behandlet 514 sager, og de 188 gav resultater i form af 2,6 mio. kroner i tilbagebetalte ydelser og 13,5 mio. kroner i sparede kommende ydelser. - Det er ting som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, ordinært og ekstraordinært børnetilskud til enlige forsørgere, boligstøtte, økonomisk friplads og udlagte bidrag, forklarer Inger Poulstrup. Hun understreger, at antallet af sager ikke er faldet, selvom teamet har fået to ekstra medarbejdere. Så der er formentlig stadig penge at hente ved at opretholde den kommunale indsats. - Noget af det vi har haft fokus på i indeværende år er sygedagpenge til selvstændige. Og det har givet rigtigt godt, når vi har været ude ved folk, fortæller hun. Til sammenligning fandt kontrolteamet sidste år 8 mio. kroner ved at behandle 153 sager, så det er ikke mangel på arbejde, der præger afdelingen, der både benytter sig af kontrolbesøg - men også finder en del af svindlerne ved at sammenkøre registre og lignende. - Så i vid udstrækning har vi faktisk de redskaber, vi har brug for. Men jeg er da enig med KMD i, at man godt kunne ønske sig en regelforenkling, så borgerne fik en bedre forståelse af, hvad det er, de må, og hvad de ikke må. For lige nu beror meget af det på et skøn - og det er jo vores skøn, påpeger Inger Poulstrup. Mai-Britt Iversen fremhæver også nødvendigheden af registre, der kan samkøres. Men hun er alligevel nervøs for, hvordan opgavefordelingen og kontrolarbejdet kommer til at fungere fremover. - Der er stadig alt for meget, som ikke bliver opdaget. For eksempel i forhold til rockere og andre kriminelle. Så der bliver vi også nødt til at gå ind og se på deres familieforhold og lignende. For det virker jo mistænkeligt, hvis rockerens kone kører rundt i en stor BMV, selvom hun er på kontanthjælp, tilføjer rådmanden.