Team Tvis også fejl-informeret

AaB klar til at gå hele vejen gennem systemet i håndboldsag

HOLSTEBRO:Århus GF er ikke den eneste håndboldklub, der er blevet fejlinformeret af Dansk Håndbold Forbund (DHF) i spørgsmål om spilletilladelser. På grund af skader har Team Tvis Holstebro i denne sæson gjort brug af sportschef John Mikkelsen, og ligesom Århus GF gjorde, før Erik Veje Rasmussen blev sendt på banen, rettede vestjyderne henvendelse til DHF for at få styr på formalia. - Lang tid før sæsonen gik i gang, spurgte vi DHF, om vi skulle foretage os noget, før vi benyttede John, men vi fik ligesom Århus GF at vide, at vi ikke skulle gøre noget, og derfor har John spillet som Erik Veje. - Vi skal selvfølgelig som klub have styr på reglerne, men når vi er i tvivl, så skal vi kunne få de rigtige svar hos DHF, som når vi eksempelvis ringer til Told og Skat, siger klubbens direktør, Poul Madsbjerg, til Politiken. AaB har i øvrigt formelt besluttet at anke den afgørelse i Erik Veje-sagen, DHFs forretningsudvalg har truffet, og som lyder, at AaB får medhold i sin anke, men at resultatet af de to holds indbyrdes kamp, 31-28 til Århus GF, skal stå ved magt. Nu er det DHFs bestyrelse, som skal have den forelagt, og AaB går videre med sagen under henvisning til, at den har principiel karakter, idet afgørelsen bryder med en tidligere stadfæstet afgørelse om, at det er den enkelte klubs ansvar, at spillere er spilleberettiget i henhold til DHFs love. Indtil DHFs bestyrelse har truffet en afgørelse, ønsker AaB ikke at kommentere sagen yderligere, men man gøre opmærksom på, at man er klar til at forfølge sagen hele vejen gennem idrættens klagesystem. Tre muligheder Anken vil nu hurtigst muligt blive behandlet i DHF's bestyrelse og kan ende med et af tre resultater. - Hvis beslutningen falder ud til AaB's fordel, så kan resultatet blive ændret, eller også bliver det til en omkamp. - Hvis resultatet falder ud til Århus GF's side, så bliver resultatet stadfæstet, siger DHF's generalsekretær, Hans-Christian Jacobsen og fastslår, at Århus GF under ingen omstændigheder kan risikere at miste alle deres point i Ligaen, selv om de har brugt Erik Veje i flere kampe, da der kun er indgivet klage i forbindelse med én kamp. Fire ud af de 12 medlemmer, der sidder i bestyrelsen, udgør forbundets Forretningsudvalg, som tog den meget omdiskuterede beslutning om at lade århusianerne beholde deres to point. Det mener DHF dog ikke er noget problem. - Man kan mene om det, hvad man vil, men sådan er vedtægterne altså bare. Og det ved klubberne også godt. Hvis AaB er utilfredse med den beslutning, bestyrelsen tager, så kan de jo anke til næste instans, som er Rets- og Voldgiftsnævnet i DHF, og sidenhen kan de gå videre til Danmarks Idræts-Forbund, siger Hans-Christian Jacobsen. - I begge sager har der været tale om, at det er forbundet, der har fejlinformeret, og derfor skal klubberne ikke straffes for det. Det er jo selvfølgelig meget uheldigt, at forbundet har fejlinformeret i to sager, og vi vil da bestemt også tage fejlen til os og ændre nogle procedurer og formularer i forbindelse med, at klubberne henvender sig om spilletilladelse, slutter Hans-Christian Jacobsen. mingo & ritzau