Tyverier

Teater i kirken

På søndag er der teater i Ø. Hassing Kirke. Det er Turné Teatret, der kigger forbi med stykket 'Jesus, min søn' - med Ebbe Trenskow i hovedrollen. Det humørfyldte stykke handler om tømrermanden Josef, og det spilles på Jomfru Marias Bebudelsesdag. Den dag man i kirken fejrer, at englen Gabriel over for Jomfru Maria forkyndte, at hun skulle være mor til Jesus, Guds søn. Det er Ø. Hassing og Gaaser Menighedsråd, der i fællesskab står som indbyder til forestillingen. Det koster 40 kr. at se forestillingen, men indgangen er gratis for børn og konfirmander. HOU Hundepatrulje sendt afsted Onsdag aften blev politiet kontakt af nogle forbipasserende, der havde set nogle mistænkelige personer med lommelygter i sommerhusområdet ved Kongevejen. Politiet sendt en hundepatrulje til stedet, men de kunne bare konstere, at alt åndede fred og idyl. KOLDKÆR Indbrud hos feriekoloni Sundby/Hvorup feriekoloni på Krøjbergsvej har haft uønskede gæster indenfor. Tyvene har natten mellen tirsdag og onsdag stjålet bl.a. værktøj, en printer og lagner. HALS Ja til demenscafé Socialudvalget har sagt ja til et ønske fra Alzheimerforeningens lokale afdeling om at få kommunal opbakning til planerne om at etablere en demenscafé, som skal være åben i et par timer en gang om måneden. Den kommunale støtte består i, at kommunens demenskoordinator knyttes til cafeen i de to månedlige timer, så hun kan bidrage til at få målet for demenscafeen realiseret. Dette mål går blandt andet ud på at give demente og deres pårørende mulighed for at møde ligesindede og eventuelt skabe et netværk og for at få svar af professionelle på spørgsmål vedrørende demens - altsammen så de demente og deres pårørende kan få nogle flere redskaber til at håndtere de dagligdags problemer, der er knyttet til at være dement/pårørende. Øget fokus på de syge Efter at socialudvalget i fjor besluttede, at fokuseringen på de løbske sygedagpengeudgifter skulle intensiveres, har udvalget nu truffet en tilsvarende beslutning på ny. Det er sket, efter at udvalget i fjor begyndte at få sygedagpenge-tallene til gennemsyn på alle udvalgsmøderne - og ikke kvartalsvis - og det er disse løbende studier af sygedagpengeudgifterne, der nu har fået udvalget til at reagere. - Vi har set på tallene og har kunnet konstatere, at der ikke er sket nogen udvikling i poisitiv retning. Ideen var imidlertid ikke, at vi bare ville se tallene. Vi ville have, at der skulle ske noget, siger formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der nu sammen med udvalgskollegerne har pålagt forvaltningen at gennemføre en omprioritering af de daglige opgaver - så sygedagpengeområdet får absolut første prioritet. Målet er at få skabt en endnu hurtigere afklaring i forbindelse med de forskellige sygdomstilfælde, så man på den måde kan få den enkelte syge placeret på den rette sygdomshylde - er der således bare tale om en periode med en brækket arm, kommer den syge aldrig tilbage på arbejdsmarkedet, eller skal der ses nærmere på at få den syge placeret i et fleksjob? - Vi går dybere ned i substansen og vil til at foretage os nogle af tingene sideløbende, forklarer Ane-Marie Viegh Jørgensen.