Teaterbudget til kanten

Parat med forhøjelser, hvis staten vil spille med

Aalborg Teater får 17.600.000 kroner til det kommende år fra Nordjyllands Amt, selv om staten kun bidrager med 16.400.000 kr. fra kulturministerens kasse. Kulturministeriet har ladet vente længe på sig, før tallet blev besluttet. Teatret har udarbejdet sit driftsbudget for 2003-2004 på forventet efterbevilling. Der ses nemlig frem til en fire års aftale mellem kulturministeriet og amtet, som skal sikre teatret en stabil indtægt nogle år frem i tiden af hensyn til muligheden for at planlægge på længere sigt. Amtsrådet vedtog budgettet med 28 stemmer for og en imod, nemlig Dansk Folkepartis Kurt Borregaard. Signe Friis var ikke til stede ved mødet. De 34 mio. kr. fra de to store bevillingsgivere er ikke alt, hvad teatret får at arbejde med. Ud over det aftalte tilskud modtager Aalborg Teater tilskud som led i den regionale kulturaftale til at sænke billetprisen specielt for abonnenters og unges teaterbilletter. Her ligger et rammebeløb på 2.458.000 kr. til finansiering og fornmidling af salgsfremmende foranstaltninger. Det betyder for Aalborg Teater, at det kan tilrettelægge en abonnementsordning efter sin egen model i stedet for at måtte følge teaterlovgivningens meget detaljerede publikumsbestemmelser, som andre teatre må. Oven i disse penge har Nordjyllands Amt reserveret en ramme på 1,5 mio. kr. i 2003, som kan bruges til at forhøje tilskuddet til teatret, hvis kulturministeriet skulle beslutte sig for at bidrage med en tilsvarende forhøjelse. Amtet forventer, at der vil ske en gradvis optrapning af ministeriets tilskud, således at løftet på de 1,5 mio. kr. vil være nået ved årsskiftet. Endelig har amtet bevilget teatret fritagelse for renter og afdrag på et lån på i alt 1.115.000 kr. for årene 2003-2004. I budgettet arbejder teatret med en forhøjelse af billetprisen på fire procent til sine kommende 11-13 egenproduktioner med et forventet sam let besøgstal på 90.000 kr. I budgettet er også indregnet ekstra omkostninger i forbimndelse med et udviklingssamarbejde med de andre landsdelsscener og Det kgl. Teater samt Statens Teaterskole. I forbindelse med budgettet gør teatret opmærksom på, at der stadig venter nødvendige renoveringer af scenetårn og scene - samt at der ikke er taget højde for større ufordusete hændelser.