Teaterchefer i Aalborg

1869 Slagtermester Niels Grøntved bygger "Concerthallen" i Jernbanegade. 1878 N. F. Svendsen sætter "Ikke over Stregen" op 24. februar. 1878 Frederik Schmidt leder teatret i syv måneder som rent teater. 1878, 6. dec: Annonce i Aalborg Stiftstidende med ordene "Aalborg nye Theater". Herefter hed det ikke andet end Aalborg Teater. 1882-96 Julius Petersen køber teatret og ombygger det til nuværende facade og med plads til 1000 tilskuere. 1896-1900 Oddgeir Stephensen forpagter teatret fra Julius Petersen. 1900-1909 Axel Jacobsen 1914 Julius Petersen skænker byen teatret mod at få visse goder 1915-1920 Sv. Wedel 1920-1921 Jacob Jacobsen 1921-1922 Gerda Christophersen (i praksis) 1922-1928 Peter Kjær 1928-1932 Gerda Christophersen 1932-34 ingen chef 1934-1937 Otto Jacobsen 1937-1940 Jakob Nielsen og Bjarne Forchhammer 1940-1941 Jakob Nielsen - uden teaterhus, Teatret var overtaget af Tyskerne 1941-1945 Reelt intet teater 1945-1954 Poul Petersen 1954-1960 Bjarne Forchhammer 1960-1965 Karen Marie Løwert 1965-1968 Poul Petersen 1968-1973 Ebbe Langberg 1973-1981 Leon Feder 1981-1985 Daniel Bohr 1985-1994 Mogens Pedersen 1994-2001 Malene Schwartz 2001- Gejr Sveaass