Teaterformand: Vi kigger fremad

Gode mulighed for at trække teaterfolk til Thy, mener formanden for Thy Teater, der står uden leder.

Thy Teater skal igen være et selvstændigt producerende teater. Og snarest muligt skal stillingen som teaterleder opslås - også selv om man måske i første omgang kun kan love en ny leder ansættelse indtil årets udgang. Det er i hvert fald ambitionen hos bestyrelsen for det kriseramte egnsteater, som i weekenden så sig nødsaget til at fyre teatrets grundlægger og leder siden starten i 1994, Hans Hartvich-Madsen. - Vi har gjort det nødvendige. Nu må vi kigge fremad og undersøge mulighederne for at lave forestillinger i år, samtidig med at vi finder ud af, hvad der skal til for at vi kan indgive ansøgning om, at Thy Teater fortsat kan være egnsteater for Thisted Kommune, siger advokat Carsten Kirstein, som efter en ekstraordinær generalforsamling 10. januar blev ny formand for Thy Teater. Carsten Kirstein understreger dog, at den nye bestyrelse "skal have gravet i økonomien", inden der bestilles stillingsannoncer om en ny, kunstnerisk leder: - I første omgang skal vi have lukket aftalen med den opsagte leder. Der er nogle forhold omkring både fratrædelsesordning, ophavsret og aktiver, som skal afklares, og vi vil bestræbe os på, at det bliver gjort på en måde, der er ordentlig for begge parter. Hvis ellers økonomien viser sig at været til det, regner formanden med, at en ny leder vil kunne tiltræde efter sommerferien. Og Carsten Kirstein er ret optimistisk med hensyn til at tiltrække kvalificerede ansøgere. - Jeg vurderer, at mulighederne er ret fine. Der er mange teaterfolk, som er sultne efter at komme i gang, og det er et fag, hvor man er vant til at måtte tage derhen, hvor opgaverne er, siger han. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag