Teaterleder fyret

Bestyrelsen for Thy Teater har opsagt teatrets mangeårige leder, Hans Hartvich-Madsen.

Formanden for Thy Teater, Carsten Kirstein, oplyser, at Thy Teaters mangeårige leder, Hans Hartvich-Madsen, er opsagt og med øjeblikkelig virkning er suspenderet med henblik på fritstilling. Carsten Kirstein siger, at det er en enig bestyrelse for Thy Teater, der står bag afskedigelsen, der skyldes mangel på gensidig tillid mellem leder og bestyrelse. Den manglende tillid begrundes blandt andet med, at Hans Hartvich-Madsen ikke havde tiltro til et fortsat egnsteatersamarbejde med Thisted Kommune - samt med det forhold, at den nye bestyrelse har måttet konstatere, at teaterlederen ikke har fulgt bestyrelsens klare instrukser vedrørende ansættelser og økonomiske dispositioner. - Teaterlederen har i flere tilfælde overtrådt disse beføjelser, har handlet i direkte modstrid med sine instrukser og har forholdt bestyrelsen relevante oplysninger, påpeger Carsten Kirstein. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag