Tyverier

Teatertid er festtid

} SKUESPIL: Lørdag er det igen teatertid i Veddum Sal, når de lokale dilettanter opfører "Hvad får man for 100.000". Som vanligt spilles der om eftermiddagen for børn og pensionister, mens det om aftenen slås fast, at teatertid i Veddum er festtid. Efter aftenforestillingen skal der nemlig spises smørrebørd og danses - i år til Johnny Philipsens musik. } BØRNEBOOM: Økonomiudvalget bifalder beslutningen om, at der lukkes for optagelse af børn i børnehaverne i Hadsund by, indtil der igen bliver plads, når en årgang børnehavebørn til sommer tager plads på skolebænken. Kultur- og familieudvalget har tidligere givet sin velsignelse til den formelle ændring af visitationsreglerne, og det samme gør altså økonomiudvalget. Borgmester Karl Christensen er oven i købet af den opfattelse, at problemet hører til i den positive ende af skalaen. - Når det er et udtryk for, at der er flere børn, end vi forventede, så må man glæde sig. Det allerlykkeligste ville være, hvis vi en dag kommer i den situation, at vi ligefrem er nødt til at bygge en knast til en børnehave, siger borgmesteren. Fødselstallet i Hadsund Kommune har i årevis været faldende, men er nu på vej op efter et historisk dyk under 100 i 2003. Når byrådet endelig har taget stilling, bliver konsekvensen, at de børn, der fylder tre år i løbet af foråret, ikke som oprindeligt tiltænkt kommer i børnehave, men må blive i dagplejen. Det samme gælder nytilflyttere i perioden. } UDEN BYTTE: Tirsdag aften eller nat blev der begået indbrud i frisørsalonen M&M i Hadsund. "Tyven" har brudt en dør op, men er - som tilfældet har været ved flere indbrud på det seneste - gået igen uden at tage noget med sig. } UDBYTTE: Der har på et tidspunkt mellem søndag eftermiddag og tirsdag været indbrud i et sommerhus i Stenkisten, Øster Hurup. Der er stjålet fjernsyn, video og et musikanlæg.