EMNER

Teenagere er bedre end deres rygte

Alle generationer har til alle tider klaget over ungdommen. Men danske teenagere har faktisk en ret god fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert

Den er slet ikke så galt fat med ungdommen, som de ældre generationer går og bilder sig ind. Danske teenagere anno 2006 er på mange måder ligesom deres forældre var i deres alder. Og så er de generelt glade for livet.Foto: Ulf Isacson/Polfoto

Den er slet ikke så galt fat med ungdommen, som de ældre generationer går og bilder sig ind. Danske teenagere anno 2006 er på mange måder ligesom deres forældre var i deres alder. Og så er de generelt glade for livet.Foto: Ulf Isacson/Polfoto

Hvis man gør forkerte ting, holder andre op med at stole på én, siger en pige fra en skole nordvest for København. Det er vigtigt at have andres tillid. Især sine forældres. Når jeg gør noget forkert, får jeg det dårligt, fordi jeg føler, at jeg bryder mine forældres tillid, siger en anden. De to piger er begge med i Børnerådets undersøgelse "Rigtigt og forkert", som tegner et helt opdateret billede af danske unge mellem 12 og 18 år. De fleste af de unge i undersøgelsen er enige med de to piger: Når man gør noget forkert, så føles det også forkert. - Jeg føler, at man kan se på mig, når jeg har gjort noget galt. Så jeg bliver helt nervøs, siger en pige fra vestegnen af København. Og tegner dermed et meget præcist billede af en generation, der faktisk - stik modsat mange forældres og mediernes billede - erne vil leve et pænt og ordentligt liv med gode venner og familie, man kan rådføre sig med. Faktisk er teenagere anno 2006 ikke særligt specielle. Flertallet af teenagere har nemlig de samme håb og drømme, som andre generationer også havde: En længsel efter bekræftelse og accept, gode venner, kærester, spænding og fremtidsdrømme om "prinsen på den hvide hest", familie, børn samt et spændende og meningsfyldt job. - Jeg synes, det er opmuntrende, at danske unge endnu engang viser sig at være meget bedre end deres rygte. Ældre taler ofte grimt og nedsættende om unge i dag, men faktisk viser undersøgelsen, at dagens teenagere er både opfindsomme, ivrige og nysgerrige. Og i øvrigt har en ret klar fornemmelse af, hvad god opførsel er, og hvor grænserne går. De afprøver, som teenagere altid har gjort, grænserne, men de falder ikke for dybt, siger formanden for Børnerådet, Klaus Wilmann, der midt i al fornuften og pænheden glæder sig over, at danske unge trods alt ikke er blevet de rene duksetyper, som deres forældre ønsker sig. - Så ville de jo kede hinanden ihjel som 40-årige! I stedet er de unge i dag gode til at sætte mål, at udfordre sig selv og at nå deres mål, mener Klaus Wilmann, der dog også peger på, at en lille gruppe unge helt klart mangler at kunne sætte grænsen. Og ofte føler sig sat uden for, allerede i skolen. Generation Happy Den gruppe taler typisk ikke ret meget med deres forældre, og omgås som regel venner, der er lige så marginaliserede som dem selv. De er ofte involverede i kriminalitet, og allerede i skolen sat uden for det gode selskab. - Forskellen mellem de velfungerende og de, der har det svært og har en ekstrem og grænseoverskridende adfærd, er blevet mere tydelig. Jeg tror, det afspejler den polarisering, vi ser i samfundet i øvrigt. Og det må et samfund altid være bekymret over, siger Klaus Wilmann, der dog også understreger, at det helt overordnede billede af teenagegenerationen er meget positivt. I undersøgelsen kaldes generationen ligefrem "Generation Happy", for selv om det kan være svært at navigere i en meget broget verden med masser af tilbud og muligheder, så konkluderer rapporten, at det faktisk går "ufatteligt godt" for de fleste. Danske teenagere er vokset op under en højkonjunktur, og det præger i nogen grad deres syn på sig selv og deres muligheder. De er i udpræget grad positive i forhold til egne muligheder, når det gælder fremtiden, og fremtidsdrømmene ligner i udpræget grad hinanden, uanset om man vokser op i Nordsjælland eller i Vestjylland. Nærmest lykkelige Helt overordnet oplever hele 85 procent "en grundstemning af lykke". Det meste af tiden er de forholdsvis glade og har en fornemmelse af at være på rette spor. For sammen med vennerne er de i gang med en "spændende rejse", der opleves som både givende og meningsfuld. Kun et mindretal opfører sig grænseoverskridende og bekræfter det billede medier og til en vis grad ældre danskere har af "nutidens unge". - Ingen aviser gider jo skrive historien om, at 40 børn i Slagelse passer deres skole. De skriver historien om de to, der smadrer et læskur på vej hjem eller overfalder en kammerat. På den måde, synes jeg, det her er en meget opmuntrende rapport at læse. Den giver et billede, som medierne ikke så ofte tegner. Fordi det ikke er det, vi gider at læse om, siger Klaus Wilmann, der peger på, at alt tyder på, at den gode gamle kernefamilie også overlever denne teenagegeneration. For selv om en pæn del af de unge giver udtryk for, at forbrug er vigtigt for dem, så tyder intet på, at de forveksler nyt tøj og mobiltelefoner med meningen med livet i det lange løb. - Unge i dag er også optagede af at kunne forsøge sig selv og deres familie, når de bliver ældre. I 60’erne forudså man kernefamiliens snarlige død, men intet tyder på, at den kommer, siger Klaus Wilmann, der også hæfter sig ved, at unge i dag er dygtige til at sætte normer for rigtigt og forkert. For eksempel må man ikke stjæle - bortset fra på nettet. Og det store flertal blandt teenagere har en ret god fornemmelse af at være ude på tynd is, hvis de prøver det. - Jeg synes, rapporten giver et ganske godt billede af teenagere i dag. Den sætter fokus på myterne, og rehabiliterer en gruppe, der som altid er bedre end sit rygte. I stedet for at gå og skælde ud på ungdommen, skulle vi hellere glæde os over, at de fleste unge har en ret god fornemmelse af rigtigt og forkert. De accepterer ikke mobning, hærværk og asocial adfærd, og frem for at tale dårligt om dem og deres normer, skulle vi i stedet satse på dialog mellem generationerne. Giv dem ansvar i stedet for at sætte dem uden for.