Lokalpolitik

Teglhøj-reservation skal blive

REGIONPLAN:Kommunalbestyrelsen synes fortsat at Europæisk Oplysningscenter om Solen (EOS) er en genial ide med en unik placering, og derfor er politikerne i Sindal enige om at få en dispensation fra Nordjyllands Amt om at arealreservationen på Teglhøj en med i den reviderede regionplan, der skal gælde indtil 2009. Amtetønsker at slette reservationen, fordi projektet har haft otte år til at finde investorer, men netop i disse tider, hvor der tales om at fordoble turismen i løbet af ti år, er der behov for nye ting til at tiltrække tusterne. Og når de nye storkommuner er trådt i funktion fra 2007, så er der måske bedre muligheder for at finde penge til at virkeliggøre de streger, som arkitekt Rannva Erlingsdottir Simonsen har sat for projektgruppen bag EOS. Amtethar i udspillet til Sindal Kommune givet en frist på 10 måneder til at finde investorer og vel at mærke også at have lavet bindende aftaler med disse.