Tegn på dårligt samarbejde

Det, der vist nok skulle have været lidt af et triumftog for finansminister Thor Pedersen (V), såvel ideologisk som rent personligt, nemlig fremlæggelsen af VK-regeringens nyeste bud på en finanslov, har i løbet af bemærkelsesværdigt få timer forvandlet sig til et kedeligt - og i virkeligheden ikke videre klædeligt - opgør. Ikke bare mellem de to regeringspartier, Venstre og Det Konservative Folkeparti, men også internt blandt medlemmer og repræsentanter for Venstre. Det handler om skattelettelser - et emne, som De Konservative altid har været væsentligt mere ivrige efter at diskutere (og føre ud i livet) end Venstre-folk, der umiddelbart virker mere optaget af at samle til huse, se tiden an, håbe på (endnu) bedre tider og (endnu) færre ledige for så pludselig at slå til, når tiden er inde. Og når det efterhånden meget omtalte økonomiske råderum er til stede. Af indlysende grunde - ikke mindst af hensyn til vælgerne og det folketingsvalg, der i princippet kan komme på et nærmest hvilket som helst tidspunkt i løbet af de næste to et halvt år - ønsker De Konservative som det ikke altid lige synlige regeringsparti at se handling. Penge på hånden. Hellere i går end i dag. Også fordi det jo fremgår af regeringsgrundlaget - og har VK-regeringen ikke netop gjort sig berømt og berygtet på at føre kontraktpolitik? På sin side kan Venstre - som det skarpest profilerede regeringsparti og i øvrigt landets for tiden største parti - forholdsvis roligt læne sig op af det så godt som trofaste støtteparti Dansk Folkeparti, der er lige på nippet til at gøre skatteminister Kristian Jensens (V) ord til sine egne: Der er ikke råderum til at sænke skatten på arbejde. Lidt mere fremgang - så... I virkeligheden siger skatteskænderiet mest af alt noget om et måske ikke altid videre frodigt samarbejds- og kommunikations-klima mellem de to regeringspartier. Enten er De Konservative ikke blevet orienteret ordentligt, før finansloven er blevet fremlagt. Eller også har de følt sig presset af ”storebror”. Men strengt taget var der jo ikke gået noget fra Venstre, hvis det allerede ved oplægget til finansloven tydeligt var fremgået, at regeringen naturligvis agter at leve op til den del af regeringsgrundlaget, der handler om viljen til at ville betale bare lidt af de mange, mange milliarder, som vi hvert år betaler i skat, tilbage til befolkningen til personlig selvforvaltning.