Tegn på oprørmod banker

14.1. kalder Kirsten Syndergaard fra Dronnninglund os for brokhøveder, og vi skulle skamme os, fordi der laves vrøvl over, at bankerne forlanger en afgift på 50 øre, når der bruges dankort i forretningerne.

Først nævner hun en masse om naturkatastrofe i Asien, blodig krig i Dafur, hundredvis af børn, der blev massakreret i Beslan og fyrværkeriulykken i Seest. Hvad har alt det dog at gøre med en afgift på et dankort her i Danmark? Jeg tror ikke så meget, at det er afgiften der brokkes over, men de omsiggribende afgifter, bankerne efterhånden tillader sig at opkræve uden at kunderne kan gøre noget til trods for, at bankerne i sin tid gjorde alt for at få danskerne til at gå over til det pengeløse samfund, hvor de samtidig lovede, at det ville være gratis at bruge dankortene. I sin tid, omkring 1970, agiterede bankerne også for at få os til at få lønkonto i bankerne. I dag vil de ikke engang give renter for de penge der indestår på en lønkonto. Samtidig opkræver bankerne afgifter på alle de tjenester, kunderne førhen fik gratis, så bankerne nu årligt har overskud i milliardklassen. Jeg vil også stille mig tvivlende over, om det er rigtigt, når bankerne nævner at det koster dem 1,25 kr., hver gang et Dankort bruges. Nu til dags skal alt ikke regnes ud på papir og skrives i hånden, bankerne er forlængst gået over til edb og regnemaskiner, og samtidig har de sparet lønninger til det personale, der af samme grund er blevet overflødig og derfor afskediget. Kirsten Syndergaard nævner også, at ingen gider bøje sig for at samle en 50-øre op på gaden. Hun må være rig siden hun ikke har mere respekt for penge. Hver gang jeg og også mange andre ser en mønt ligge på gaden, det være sig stor eller lille, gider vi godt bøje os for at samle den op. Vi lærte nemlig af vore forældre, da vi var børn, at intet er gratis, og det at gå på arbejde for at tjene penge til de daglige fornødenheder mange gange er knokleri. Kirsten Syndergaard nævner også, at hun har været i de lokale forretninger for at se, hvad hun kunne få for 50 øre, og at der ikke var noget til den pris. Hvad kommer det også afgiften på Dankortet ved? I mine unge dage, da der var "busdrenge" i bybusserne, kostede det 35 øre for voksne. Engang jeg skulle med, havde jeg 34 øre i småmønt plus en hundredkroneseddel. Jeg spurgte da "busdrengen" om han ville nøjes med de 34 øre, det ville han ikke, men vekslede hundredkronesedlen. Altså: Havde jeg ikke haft sedlen, havde jeg måttet gå hjem så dengang var en øre også penge! Nå, det kommer heller ikke afgiften på dankortet ved! Den eneste, jeg synes bør skamme sig, er Kirsten Syndergaard, når ikke engang hun gider bøje sig for at samle en mønt op! Jeg gør det i hvert fald ikke.