Tegneterapi kan åbne døre til nye livsveje

Spændende erfaringer fra mange arbejdsår, hvor tegninger har lagt spor ud til en meningsfyldt fremtid

NØRRESUNDBY:- Problematiske livssituationer kan i nogle tilfælde løses op og give indsigt i nye muligheder. Det fortæller tidligere misbrugere, som på et Væxt-kursus har oplevet, hvordan billedformidler Lene Winther Johannsens tegneterapi har været med til at løse op for en fastlåst og disharmonisk livsbane. - Kursisterne her fik lukket op for et selvhelbredende lag, og det skyldtes ikke mindst, at holdet var åbent for, at ALT kunne ske, forklarer Lene Winther Johannsen, der beskriver forløbet som en kombination af leg og dyb alvor. - Samtidig får man dialogen, fordi tegningerne inviterer til en snak og en gensidighed, der kan være meget givende. Forløbet kan være meget grænseoverskridende, og i terapien er underviserens opgave blandt andet at fastholde en balance, hvor de pågældende ikke bliver konfronteret med situationer, som er svære at samle op. Brugbart værktøj - Det er vigtigt at finde ind til de kreative lag, og når det drejer sig om tidligere misbrugere, så drejer det sig ikke mindst om at give dem en kropsfornemmelse tilbage, forklarer Lene Winther Johannsen, der selv i sin formidlerrolle oplever nogle af resultaterne som en gave. - Men det kan også være svært. Mange føler, at de har en sikkerhed i den firkantede lukkethed, og derfor kan det være meget vanskeligt at trænge igennem. Lene Winther Johannsen er uddannet på tekstillinien fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding, og syede i mange år til en kollektivbutik i Aalborg. - Så begyndte jeg at undervise på FO i billedsyning, og engang først i 80erne præsenterede min psykologsøster mig for Jes Berthelsens drømmeterapi, der blandt andet gik ud på at tegne sine drømme, fortæller hun, der blev meget optaget af den nye indsigt, og det værktøj, som tegningerne kan være til at søge ind mod kernen i livet. Erfaringerne blev afprøvet i undervisningsregi, og på baggrund heraf skrev Lene Winther Johannsen i 1993 bogen "Fantasiens Kilde" med underteksten Tegning som udviklingsvej. Det er en bog, der kan bruges i ensomhed eller fællesskab af børn og forældre, ægtefæller, venner og grupper. Ikke nogen mirakelkur - På et tidspunkt var jeg dog ved at få kvalme af alt det alternative, så jeg søgte ind på Seminariet for Håndværk og Design, hvor jeg gik på billedlinien, forklarer Lene, der nu prøver at kombinere sin kunnen på et meget realistisk plan. - Tegneterapien er ikke en mirakelkur, men hvis man åbner sig, er det lige før, at resultaterne kan fornemmes en smule mirakuløse. Det kan være svært at vide, hvilke processer, der sættes i gang, og det er et stort ansvar at gå ind i kroppen eller i det følelsesmæssige. Kursisterne får ofte en oplevelse af mange aspekter, som formuleres i det øjeblik, det er kommet på papir. - De fleste starter med at sige, at de ikke kan tegne, men det er slet ikke det, sagen drejer sig om, forklarer Lene. - For de elever, der fastholder deres manglende tegneevne, kan en mulighed være at bede dem tegne med venstre hånd - eller med lukkede øjne. Men jeg gør også meget ud af at forklare, at der ikke er nogen facitliste. Sanserne vækkes Tegningerne laves for elevernes egen skyld med henblik på at finde vejen til det sande jeg. - Jeg har en ydmyg holdning til terapien, for der kan jo være problemer, der ikke skal pilles ved, og det skal accepteres, siger hun og understreger, at ingen mennesker er i besiddelse af guddommelige evner. - Kontakten til livet betyder, at man bliver bedre til at sanse omverdenen, og måske opnår en klarhed over, at vi er en del af noget større. Når Lene Winther Johannsen ikke underviser, så maler hun selv, skriver og er til for musikermanden og de to sønner, der nu er voksne. - Ja, så underviser jeg også i ganske almindelig tegning på kurset "tegning for tumper", der simpelthen er for ganske almindelige mennesker, der måske ikke umiddelbart mener, at de selv kan tegne, men alligevel har lyst til at få afprøvet deres kunnen. .....At tegneterapien kan gøre en forskel, vidner udsagnene fra Væxt-kurset om.