Tek-Nat: Større engagement og mere arbejde

Aalborg er tættere på virkeligheden, siger dekan Finn Kjærsdam

AALBORG:Uddannelser tæt på virkeligheden. Sådan karakteriserer dekan Finn Kjærsdam tilbuddene ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Han fremhæver gerne Aalborg udgaven i forhold til konkurrerende uddannelsessteder som for eksempel Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. - Her i Aalborg arbejder de studerende hele tiden projektorienteret og i samarbejde med virksomheder. Det betyder, at de bevæger sig på begge sider af stregen. De får problemerne ind fra virksomhederne, og bringer løsninger ud fra universitetet, siger han. Netop den projektorienterede arbejdsform anser Finn Kjærsdam for at være en af de væsentligste grunde til uddannelsernes succes. - Jeg tror, gruppearbejdet betyder, at de studerende bliver mere engagerede og diciplinerede, fordi de hele tiden har en gruppe at stå til ansvar for, siger Finn Kjærsdam, som har en fornemmelse af, at de studerende på det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet abejder hårdere med deres studie end andre. Påstanden begrunder han blandt andet med, at de studerende i eksamensperioderne praktisk talt bor i deres grupperum, hvor der så til gengæld ikke er tid til meget andet. Det, mener dekanen, er helt fint. Han har nemlig den opfattelse, at det giver de studerende livskvalitet at blive hurtigt færdige, så de kan komme ud og få jobs. Ingen konkurrence Og jobs får de studerende fra Aalborg. Særligt ingeniørerne har der været fokus på. De er blevet målt og vejede i forhold til deres medstuderende fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, og kan sagtens klare sig i konkurrencen. Det giver dog ikke anledning til frygt eller bekymring på den 175 år gamle uddannelsesinstitution nord for hovedstaden. - IAalborg har man en anden måde at uddanne ingeniører på, og det er fortrinligt, synes jeg, siger Helge Elbrøn Jensen, der er dekan ved DTU i Lyngby. Han tilføjer, at han ikke ser ingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet som en direkte konkurrent, men snarere som et alternativ. I Aalborg er Finn Kjærsdam ikke bleg for at fremhæve Aalborg Universitet frem for DTU. Det har været en hård kamp for ingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet at vise sit værd, men efterhånden er der ikke længere ret mange, som trækker på smilebåndet af den anderledes arbejdsform. - I begyndelsen var der meget kritik, men nu har vi bevist os selv. Vi klarer os faktisk bedre på mange punkter end DTU i Lyngby, siger Finn Kjærsdam og hiver en statistik frem fra skuffen. Tallene viser, at cirka 80 procent af de ingeniørstuderende i Aalborg bliver færdige på normeret tid mod under fem procent af de studerende fra DTU. Men en sådan statistik giver Helge Elbrøn Jensen ikke meget for. - Det er ingen kunst at gøre ingeniører færdige på de normerede fem år, men det kan diskuteres, om det nødvendigvis er et godt tegn, at alle bliver færdige efter netop fem års studier, ligemeget hvilke forudsætninger de havde, da de gik i gang, siger Helge Elbrøn Jensen. Ifølge dekanen er DTU traditionsbunden, og det indebærer blandt andet, at de studerende får en videnskabelig ballast i form af naturvidenskabelige grundfag. - Jeg ser DTU som bærer af nogle traditioner på lige fod med Københavns Universitet, Det Kongelige Teater og sådan nogle institutioner. Men på trods af traditionerne er vi selvfølgelig åbne for andre metoder. Men skal jeg være helt ærlig , så kigger vi mere ud i verden for at få inspiration, end vi kigger på, hvordan de gør tingene i Aalborg, forklarer Helge Elbrøn Jensen. Men udviklingen på DTU har gennem de seneste år bevæget sig i retning af det gruppeorienterede arbejde. - I Aalborg er projektformen bærende. Det er den ikke her, men den er en del af undervisningsformen, som også indebærer forelæsninger, øvelser og gruppearbejde, forklarer Helge Elbrøn Jensen, som går ind for et mix af undervisningsformer. Ifølge dekanen fra Lyngby er der ikke nogen forskel på, hvordan erhvervslivet anerkender ingeniørerne fra henholdsvis DTU og AAU. - I begyndelsen så man nok lidt skævt til kandidaterne fra Aalborg, men nu accepteres de på lige fod med kandidaterne herfra, siger Helge Elbrøn Jensen.