Lokalpolitik

Teknik- og miljøudvalgsformand, forkortet af redaktionen?

VINDMØLLER:Nu troede man ellers lige, at julefreden kunne have sænket sig, men nej, nej. Så heldig var man så ikke her på den 3.juledag. For straks man åbner dagens avis, mødes man af en notits, hvor en glad Teknik- og miljøudvalgsformand kundgør, at nu kan kæmpe-vindmøllerne opføres og at den eneste overskridelse består i en 7%s overskridelse af det maksimale antal skyggekasts-timer for en enkelt ejendom, Hurra. Umiddelbart formørkes ens sind i en grad, så det tiltagende tusmørke minder om en forårsdag, men dog øjner man straks et lille lys i mørket, det må jo naturligvis være avis-redaktionen som har forkortet Teknik-og miljøudvalgsformandens indlæg. For førnævnte Formand kan da ikke have glemt, at den nødvendige afstand til Albækken heller ikke er overholdt, at der kan ses møllevinger ved Saltum Kirke, samt at den ene mølle må køre med reducerede omdrejninger for at overholde de allerede eksisterende støjkrav. Nej, sådan noget glemmer en Teknik- og miljøudvalgsformand så sandelig ikke at fortælle. For slet ikke at at tale om de stadigvæk uopklarede spørgsmål om infrastøj og hvad nu med de i Regionplanen omtalte særlige hensyn til naboerne og borgerne i Sdr. Saltum? Nej, det er såmænd nok stadigvæk avisredaktionen, der har forkortet Formandens indlæg, alt så der bedre kan være plads til diverse indlæg om forspiste danskere og nytårsåbent hos Mc. Donald¿s i Aabybro. Det ville nu ellers haveklædt Kommunalbestyrelsen, at have forkastet vedtagelsen af Lokalplan 24-001 og i stedet ladet Miljøministeriet selv tage beslutningen om opførelsen af møllerne, når det nu er Connie Hedegaard og Niels Mejlholm, der så gerne vil have dem. Det ville selvfølgelig nok have spoleret Bali-turen lidt for Connie Hedegaard, det er bestemt ikke spor sjovt at skulle ud at rejse for skatteborgerne, med den slags sager på sit skrivebord. Man kan forestille sig en tvær og gnaven minister, som hidsigt kradser sin tvangsgennemførelse ned på et stykke papir, irriteret over at de bønder deroppe i Vendsyssel sådan skal sætte pletter i Ministerens glorie, når Ministeren nu skal ind i bambushytten og smyge sig op ad Al Gore. Nej, sådan et skrækscenarie kan man nu nok alligevel godt forstå, at Jammerbugt Kommune ikke vil have siddende på sig. Men er det nu ikke også underligt, at der fra officiel side ydes støtte til de kriseramte landdistrikter med Leader Plus midler og hvad ved jeg, når der med den anden hånd brutalt placeres tekniske installationer i vort ellers så pæne landskab, som retteligen hører hjemme i et industriområde eller i nærheden af olieboreplatforme? Der er ellers stor politisk enighed om at landdistrikterne skal styrkes, så fraflytningen til de overbelastede byer mindskes, samtidig med at livet på landet stadig er til at leve, så vi undgår tomme spøgelseslandsbyer og forfaldne landejendomme. Hvis nogen så ellers skulle være i tvivl, kan jeg hermed fortælle, at denne her forening mener, at det ikke er på den måde man får huspriserne til at stige og bevarer de rekreative værdier i det åbne land. Og således sænkede jule- og nytårsfreden sig altså alligevel ikke. Man havde vel i sin naivitet troet at Jammerbugt Kommune tog win-win løsningen, hvor man kunne have ladet dem med de næsten pletfri glorier tage beslutningen. Men igen blev man draget til tastaturet og i Naturklagenævnet kan de også godt så småt begynde at sætte sig ind i sagerne, hvis der altså måtte være repræsentanter derfra, som holder sig orienterede om vendsysselske forhold. Og mens de gør det, kunne Niels Mejlholm, Dansk Vindenergi Aps. jo så passende tage på charmeoffensiv her blandt hans nye naboer, vi vil nemlig meget gerne vide, hvad han har tænkt sig at gøre til gengæld for al den kommunale støtte-pr han indtil nu har fået, og hvad vi får til gengæld for at lade egnen forpeste med støj, skyggekast, forurening af udsigten og særlige hensyn der tilsyneladende ikke er der.