Teknisk Skole i Aalborg i EUs søgelys

Penge til ny hotellederuddannelse brugt til noget andet

AALBORG:Direktør Lars Mahler, Aalborg Tekniske Skole, føler selv, han har rimeligt gode kort på hånden, når han i dag over for sin bestyrelse skal forklare, hvorfor skolen er kommet i mediernes søgelys på en anklage for millionsvindel med EU-penge. EU har givet milliontilskud til byggeri af Aalborg Internationale Hotelakademi på Aalborg Tekniske Skole, men bygningen bruges til noget andet. Og det er snyd, mener EUs revisionsret. Spørgsmålet er nu indbragt for EU-kommissionen. I næste uge får skolen besked på, om de argumenter, den møder med, tages for gode varer, eller om pengene skal retur. - Det positive ved sagen er, at ingen har peget fingre ad den økonomiske del, siger Lars Mahler. Bygningen til 23 millioner kroner blev indviet i foråret 1998 og skulle bl. a. huse en international uddannelse af hotelledere, men hotelledere kom der aldrig nogen af. Historien bag er den, at Aalborg Tekniske Skole i mange år har haft ambitiøse planer om Nordens delvis offentligt finansierede hotellederuddannelse, som modsvar på den i bl. a. Schweiz kostbare selvfinansierede. Ambitiøse drømme Det kom aldrig til at gå, som skolen havde drømt om, for undervejs blev uddannelsessystemet lagt om. Man etablerede bl. a. KVU'er med to-årige korte videregående uddannelser i erhvervsakademier, og hotellederuddannelsen, som nu er tænkt som en overbygning herpå i form af et-årig diplomuddannelse, fik dermed sit ståsted i uddannelsesreformens nye CVU'er, centre for videregående uddannelser. I Nordjylland er etableret to CVU'er: et for de pædagogiske uddannelser, og et for sundhedsuddannelserne. Lige hvor hotellederne kan komme ind, ved man endnu ikke. Det er ifølge direktør Lars Mahler forklaringen på, at teknisk skole nu her fem år efter indvielsen af nybygningen, som der er modtaget EU-støtte til, aldrig har kunnet uddanne hotelledere. EU støttede via det nordjyske mål 2 program byggeriet af det internationale akademi med 11 mio. kr. og Aalborg Kommune med knap 2 mio. kr. EU og Erhvervsfremmestyrelsen blev opmærksom på det, da EUs revisionsret sidste forår var på kontrolbesøg. - Det kan medføre, at vi fremsender tilbagebetalingskrav, siger kontorchef Ebbe Poulsen fra Erhvervsfremmestyrelsen, der administrerer ordningen i Danmark ifølge Nordjyllands Radio. I Aalborg Kommune er oplysningerne nye og vicekommunaldirektør Jørgen Litske er forundret over, at skolen uden at spørge om lov bruger bygningen til noget andet, end den har fået støtten til. Men byrådsmedlem, og tidligere rådmand i teknisk forvaltning, Ib Rasmussen (S), vil efter i dag være i stand til at fortælle mere til kommunen. Han er nemlig formand for skolens bestyrelse. Direktør Lars Mahler medgiver, at man ikke direkte har viderebragt oplysninger om den ændrede brug af bygningen, fordi man over en længere periode håbede på, at tingene faldt i hak. Visse mål opfyldt Uregelmæssighederne blev påtalt, efter at EUs revisionsret var på besøg på skolen sidste forår. Repræsentanterne fik ved selvsyn bevis for, at den nye bygning benyttes til planlagte formål, omend i noget videre perspektiv, nemlig som Center for Virksomhedsudvikling med fokus på ledelse i bredere omfang end lige netop hotelledelse. Et af delmålene er nået. Centret, skulle ifølge ansøgningen have beskæftigelse til mellem 5 og 20 medarbejdere. Der er nu ansat omkring en snes. Man har opfyldt de internationale mål med systemeksport med aktiviteter i bl. a. Egypten og Polen, hvor skolen har deltaget i udvikling af management og personaleudvikling inden for hotelbranchen. Og der er beviser på, at der også er arbejdet regionalt. Mål 2-midlerne bevilges til egnsudvikling.