EMNER

Teknisk udvalg giver borgerne en spildevands-besparelse i '05

HALS:En årlig besparelse på cirka 500 kroner. Det bliver resultatet for en helt almindelig forbruger af det kommunale spildevandssystem, efter at teknisk udvalg på et møde i denne uge valgte over for byrådet at foreslå, at spildevandsafgiften i 2005 sættes ned fra de nuværende 22 til 18 kr. pr. kubikmeter spildevand. Beslutningen om at fore-slå spildevandsafgiften nedsat blev truffet i forbindelse med en ny udvalgs-fokusering på udvalgets budgetønsker og -tiltag i forhold til 2005, og formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), slår i den forbindelse fast, at det er kommunens mangeårige arbejde med detailkloakering i kommunen, der nu er ved at bære frugt for forbrugerne. - Vi er blandt de kommuner, der er længst fremme på det her område, tilføjer han.