EMNER

Teknisk udvalg opgiver at privatisere veje

[/18 con rød] Politikere afsætter flere penge til asfalt på næste års budget

BØRGLUM:Hjortnæsvej i Børglum bliver ikke privatiseret alligevel. Protester fra beboerne og på borgermødet i Børglum Forsamlingshus før sommerferien har overbevist teknisk udvalg om, at det ikke er nogen god idé. - Vi kan godt forstå de argumenter, der er. Men vi er jo nødt til at undersøge de muligheder, der er for at få pengene til at række. Det var bare ikke den vej vi skulle gå, konstaterer Kim Bach, formand for teknisk udvalg. Udvalget har også droppet planerne om at privatisere Risgårdsvej i Sejlstrup. Her var lodsejerne ganske vist interesseret i at overtage vejvedligeholdelsen, men de insisterede på, at kommunen skulle sætte vejen i stand, inden privatiseringen. Ellers tak På Hjortnæsvej ville beboerne overhovedet ikke høre tale om en privatisering. Det skar de ud i pap overfor kommunens folkevalgte politikere, som altså nu retter sig efter borgernes ønsker. Hjortnæsvej og Risgårdsvejs status ændres således ikke, heller ikke hvad angår vedligeholdelsesniveauet. - Der bliver lappet huller efter den procedure vi nu har, siger Kim Bach. Flere huller lappes Det kan dog godt ske at der bliver lappet nogle flere huller efter nytår end borgerne har været vant til de foregående år. - Kommunalbestyrelsen synes lige pludselig at vi skal have en masse penge til vejene, så der er afsat halvanden mio. kr. ekstra på budgettet, fortæller Kim Bach. Balladen om Hjortnæsvej har tilsyneladende åbnet nogle politikerøjne, for teknisk udvalg har i årevis bedt om flere penge til asfalt. Hvilke veje, der får glæde af ekstra-bevillingen ligger endnu ikke fast. - Nogle veje kan godt gå hen og blive grusveje. Vi har mange veje, der måske aldrig skulle have været asfalteret, mener Kim Bach.

Forsiden