Sæby

Teknisk udvalg sletter navnet Arenfeldt

SÆBY:Teknisk udvalg havde på det seneste møde et punkt på dagsordenen, hvor medlemmerne skulle ”ajourføre den offentlige stifortegnelse”. Teknisk udvalg fik simpelthen hen en fortegnelse over alle stier i kommunen. Samtidig fik de udleveret navnene på stierne og forslag til navne på ”nye stier”. Det, som medlemmerne i teknisk udvalg så skulle, var at godkende forslagene til stinavnene - i alt cirka 50 stykker. Udvalget godkendte alle navnene - på nær ét. Arenfeldtstien. Nu hedder den sti pludselig Sæbygårdparkstien! Og hvorfor var det så lige netop den sti, som teknisk udvalg kastede sig over? Det er oplagt at tro, at det har noget at gøre med den seneste strid mellem Julius Arenfeldt og teknisk udvalg. Sagen handler om retten til råstofindvinding i en grusgrav, og Julius Arenfeldt har blandt andet kaldt teknisk udvalg for uvederheftigt. Sådan en bemærkning kan man altså godt blive straffet for, hvis man har fået en sti opkaldt efter sig...