EMNER

Teknisk udvalg strides om penge til ny asfalt

FJERRITSLEV:Der er brug for et nyt lag asfalt på mange kommuneveje i Fjerritslev. Det er politikerne i teknisk udvalg enige om, men så hører enigheden også op. For skal der lægges ny asfalt alle steder, hvor det er tiltrængt, eller skal man stoppe asfaltmaskinen, når der ikke er flere penge på det nuværende kommunale budget til formålet. - Det kommer kommunalbestyrelsen til at beslutte, siger teknisk udvalgs formand Jørgen Eriksen (V). - Jeg er tilhænger af at der gives en ekstrabevilling på 900.000 kr., så vi har de nødvendige 2,7 millioner kroner til at gøre arbejdet ordentligt færdigt for, siger udvalgsformanden, der har næstformand Leif Nielsen (S) på sin side. To andre medlemmer af udvalget, Otto P. Kjær og Karl Aage Jespersen, begge UP, er modstandere af at give en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Det sidste medlem af teknisk udvalg, Niels Jørgen Godiksen, var fraværende, og nu skal fifty-fifty indstillingen diskuteres færdig i byrådssalen. Sparet i tre år Om sin holdning siger Jørgen Eriksen, at der er blevet sparet 3 mio. kr. på asfaltkontoen siden 1999, og at man derfor har skubbet vedligeholdelsen foran sig. - Vi har en forpligtelse til at vedligeholde vejene, ellers bliver tilstanden hurtigt værre. Og vi har også råd til det i kommunen. Vi kommer bedre ud af 2003, end vi har regnet med, fremhæver Jørgen Eriksen. Vent på vejsyn Otto P. Kjær mener også, vejene skal vedligeholdes, men siger at man bør afvente vejsynet til foråret. - Vinteren er ikke ovre endnu, så vi kender ikke det endelige behov. Vi ved heller ikke, hvordan kommunens regnskab for 2003 ser ud. Vi får at vide, det ser godt ud, men vi kender ikke tallene - jeg gør i hvert fald ikke, siger Otto P. Kjær. - Det kan godt være, at jeg heller ikke senere på året vil være med til at give en tillægsbevilling, men det er i hvert fald alt for tidligt at tænke i de baner nu.