Lokalpolitik

Teknisk udvalg vil forsøge at løse gordisk knude

SKØRPING:En ny udstykning i Skørping har fået naboerne i grundejerforeningen Sæteren til at protestere. Her mener man, at de tre sydøstligste af de nye grunde ligger for langt mod syd og dermed kommer for tæt på de nordlige parceller inden for Sætervej-området. Grundejerforeningen mener, at byplanvedtægtens retningslinier er overtrådt. Den nye udstykning kaldes Kristiansminde og er allerede byggemodnet, og udstykkeren mener, at det nye boligsområde holder sig inden for byplanvedtægtens bestemmelser. Skørping Kommunes udvalg for teknik & miljø er blevet forelagt problemet: - Vi vil gerne forsøge at løse den gordiske knude, det er blevet til, siger udvalgsformand Henrik Christensen (S), som derfor vil tage et møde med udstykkeren og grundejerforeningen. - Vi har måske nogle ideer til, hvordan begge parter kan blive tilfredse. Forhistorien er, at man i tidernes morgen lavede nogle råskitser over mulige udstykninger, men i den egentlige lokalplan, som er lavet bagefter, er grundene flyttet fire-fem meter nærmere Sætervej i forhold til råskitserne. Men der er altså stadig luft og bræmmer imellem, mener Henrik Christensen.