Teleselskaber

Telefoni og data for 1,5 milliarder kroner

København, mandag /ritzau/ Præcisering i sluggen og i første og andet afsnit ----- ----- ----- Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbs Service har indgået aftale med en række teleselskaber om at forsyne den offentlige sektor med telefoner og datakommunikation. Der er tale om danmarkshistoriens største aftale på området til en værdi af op til 1,5 milliarder kroner over de kommende to år. Valget af selskaber er sket efter en udbudsrunde, og aftalen omfatter ikke blot staten. Amter og kommuner har mulighed for at slutte sig til, hvis de kan opnå besparelser ved det. - Når staten går samlet ud og forhandler en aftale omkring telefoni, så står vi meget stærkt. Vi har da også opnået priser og betingelser, som ikke blot staten selv får glæde og besparelse ud af, men som hele den offentlige sektor nu kan drage fordel af, siger direktør i Slots- og Ejendomsstyrelsen Carsten Jarlov. Staten har genvalgt Sonofon til at stå for al fastnet- og mobiltelefoni i statens institutioner. Aftalen, hvor selskabet tilbyder telefoni til fast pris i to år, omfatter alle ministerier, styrelser og institutioner, herunder større områder som forsvaret, politiet og Told og Skat. Ud over fastnettet drejer det sig om mere end 25.000 mobilabonnementer til statens medarbejdere på 1200 forskellige adresser. Derudover har staten indgået aftale med Orange, TDC, Tele2 og Telia om telefoni til laveste dagspris. Det vil staten ikke selv benytte sig af, men det vil blive et tilbud til amter og kommuner. Desuden er der lavet aftaler med bl.a. Cybercity, TDC og Tele2 om internet og andre ydelser inden for datakommunikation. /ritzau/