Politi

Telefonnumre kan afsløre krudtliga

Thisted Politi sætter lid til telefonnumre, som fyrværkeriligaen har brugt

Spæn­din­gen og ud­sig­ten til let­tjen­te pen­ge er ho­ved­år­sa­gen til, at fyrværkerisagen fra Tved fik et så fa­talt ud­fald, me­ner kri­mi­nal­as­si­stent An­dre­as Sø­gaard. Foto: Klaus Mad­sen

Spæn­din­gen og ud­sig­ten til let­tjen­te pen­ge er ho­ved­år­sa­gen til, at fyrværkerisagen fra Tved fik et så fa­talt ud­fald, me­ner kri­mi­nal­as­si­stent An­dre­as Sø­gaard. Foto: Klaus Mad­sen

Politiet i Thisted sætter sin lid til, at beslaglæggelsen af et stort antal mobiltelefoner og computere kan være med til at afsløre omfanget af den fyrværkeriliga, som kom for dagen ved den tragiske eksplosionsulykke i Tved den kort før jul i fjor. - Vi har allerede gennemført mange ransagninger, så vi regner med, at det værste er overstået i sagen, siger kriminalassistent Andreas Søgaard. Samtaler spores - Men nu er specialister fra rigspolitiets IT-afdeling ved at undersøge, hvem der er blevet ringet til og fra på telefonerne. Det er en rimelig enkel proces, så når vi får en udskrift af telefontrafikken, kan det måske føre til noget, siger Andreas Søgaard. Men der kan også ligge oplysninger på de beslaglagte computere, selv om det er noget vanskeligere at knække de store mængder informationer, de kan rumme. Andreas Søgaard tror ikke rigtig på, at det lykkes at finde mere ulovligt fyrværkeri på grund af den store medieomtale. - Jeg tror, at folk har skaffet sig af med fyrværkeriet, lyder vurderingen. Alvorlig sag Men politiet betragter stadig sagen med betydelig alvor, og en fire - fem politifolk er stadig beskæftiget med sagen. Siden dødsulykken for en måned siden har der været mange gisninger om, hvorfor det i dette tilfælde kunne gå så galt, og hvad der får unge mennesker med en relativt uplettet fortid til at gå ind i denne dødsensfarlige metier. Men Andreas Søgaard er ikke i tvivl. - Jeg tror, de unge mennesker er blevet grebet af spændingen og udsigten til hurtigt tjente penge, siger han. Han skønner, at indkøbsprisen for de farlige kanonslag ligger under to kroner, mens de har kunnet sælge skytset til mellem 25 og 30 kroner stykket. poul.erik.holm@nordjyske.dk