Gistrup

Telefonsagen harmer ham stadig

Erik Steen Steensen - 70 år søndag.

Erik Steen Steensen - 70 år søndag.

{ Avisudklippene fylder flere store ringbind, og Erik Steen Steensen kan stadig hurtigt tale sig varm om telefonsagen, som tilbage i 1996-97 fyldte godt i Aalborg Stiftstidende. Om dengang han kæmpede en brav kamp for telefonabonnenternes rettigheder over for telebranchen efter selv at have modtaget regninger for opkald til frække linjer og fjerne egne på kloden. Opkald, som han insisterer på aldrig at have ført. Søndag fylder Erik Steen Steensen, Stammen 24 i Gistrup, 70 år. Telefonsagen begyndte, da det private selskab TBS Kommunikation sendte en regning til Erik Steen Steensen på 250 kr. for brug af en af københavnerfirmaets sexlinjer. Efter en række forgæves forsøg på at komme igennem til selskabet lykkedes det ham at få regningen eftergivet og TBS-linjerne spærret. Men selskabet gav ham ikke ret i klagen. Og i tiden efter spærringen kom en sand strøm af nye regninger på tusindvis af kroner. Og endnu engang eftergav TBS Kommunakation regningerne og indrømmede, at der var sket en fejl. Senere fik Erik Steen Steensen en regning fra Tele Danmark for 16 opkald til Israel. Opkald, som han aldrig har foretaget. Han klagede til Tele Danmark, der kunne konstatere, at der ikke var tegn på indbrud på Erik Steen Steensens telefon. Herefter klagede han til Telestyrelsen og til telebrugernævnet, som er sidste mulighed før domstolene. Nævnet konkluderede, at da Erik Steensens telefon var spærret til udlandet, kunne det kun være ham selv eller familien, der havde ringet. Erik Steen Steensen var overbevist om, at det var hackere, der stod bag opkaldene og har siden skiftet telefonselskab. Han tog dengang initiativ til Komiteen Nordjylland - for folk med lignende oplevelser. Og han stod bag Danmarks første borgermøde for utilfredse telefonabonnenter. Erik Steen Steensens anden hjertesag er Aalborg Drengehjem på Annebergvej 71. Han boede som barn selv på drengehjemmet i syv år - fra 1945 til 1952 - da hans far var død, og moderen syg. Drengehjemmet, der i 1966 ændrede navn til Søskendehjemmet Vesterlund, blev nedlagt i 1962. I 1974 tog Erik Steen Steensen initiativ til Familiesammenslutningen Aalborg Drengehjem for tidligere beboere og personale. Foreningen har netop i sommer fejret drengehjemmets 100 års jubilæum, og Erik Steen Steensen har været formand for jubilæumskomiteen. Da drengehjemmet for 10 år siden ville være fyldt 90 år, udgav foreningen bogen ¿Et hus i Aalborg¿, Annebergvej 71. Bogen blev redigeret af afdøde journalist Ole Berg, og Erik Steen Steensen var medforfatter. Efter sin skolegang og ophold på drengehjemmet kom Erik Steen Steensen i lære som frisør, og herefter tog han på valsen i Norge og Sverige. Han aftjente sin værnepligt og var FN soldat i Gaza, inden han i en kort periode genoptog arbejdet som frisør i Aalborg. Senere vendte han tilbage til militæret i Viborg, var FN-soldat på Cypern og var i 1968-70 oversergent ved Dronningens Livregiment. I 1972 blev han ansat som leder af serviceafdelingen på Specialarbejderskolen, senere AMU Center Aalborg (i dag AMU Nordjylland), og her var han ansat i 33 år. Han er stadig formand for AMU Nordjyllands Idrætsforening SPI. En uddannelsesinstitution, som han kærligt omtaler som ¿den lille mands skole¿. Han er desuden formand for Erhvervsskolernes Idrætssamvirke på landsplan og glæder sig til, Aalborg næste år skal være vært for landsstævnet i badminton. Erik Steen Steensen er gift med Inge, og de har to børn og en stor flok børnebørn. De seneste tre år har der også været tid til mange dejlige ferier sydpå.