Teleselskabet skal tilbyde:

] Takstopdelt regning (hvordan regningen er delt op) ] Specificeret regning (liste over opkald fra telefonen) ] Saldooplysning (hvor meget du har ringet for) ] Gratis udsvingskontrol (hvis din telefonregning stiger meget) Saldokontrolordning (hvis du vil forhindre, at din telefonregning løber løbsk) Spærring (hvis du vil forhindre visse opkald) Teleselskaberne må gerne tage sig betalt for ydelserne.