Teleterror mod børn kan stoppes

TEKNOLOGI:Respekt for artikler mod mobning via mobiltelefoner og anden moderne teknologi. Og forbavsende, at politikerne ikke for længst har grebet ind mod problemerne. Især fordi simple politiske indgreb nemt vil kunne standse en stor del af de eksisterende kriminelle aktiviteter med mobning og terror via mobilteknologi. Det kan ske ved at ansvarliggøre udbyderne af de pågældende teknologier for kundernes (børns) gerninger. Gribes der ikke ind ved nældens rod, vil problemerne kun forværres - for teknologiens udvikling vil til stadighed forøge mulighederne de kommende år - hvilket vil give uanede potentialer til den fantasirige; og i lyset af, at børn er blandt ofrene for kriminaliteten, kunne man have ønsket sig mere initiativ fra teleindustrien selv. Tankerne om at ansvarliggøre udbyderne er på linje med tankerne om at ansvarliggøre bilejerne for tredjeparts handlinger med bilen. Hvilket som princip også finder anvendelse i forbindelse med udbydelse af internetteknologi. Dermed er der ingen principielle hindringer for forslaget - ovenikøbet vil teleindustrien da forøge opmærksomheden på konsekvenserne af at stille produkter til rådighed for potentielt kriminelle elementer.