Brovst

Temaaftener et nyt tilbud for frimærke- og møntsamlere

To af klub­bens med­lem­mer, næst­for­mand Bjørn Nørskou (til ven­stre) og Bent Leere i ak­ti­vi­tet. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

To af klub­bens med­lem­mer, næst­for­mand Bjørn Nørskou (til ven­stre) og Bent Leere i ak­ti­vi­tet. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

BROVST:Mønt og Frimærkeklubben Han Herred indleder onsdag 30. august den nye sæson med bytte- og temaaften i Mølleparkcentret i Brovst. Netop temaaften er en spændende nyskabelse i samlerklubben. Ideen om temaaftener har været forelagt på den seneste generalforsamling og blev der vel modtaget. Bestyrelsen har udmøntet ideen i, at man i forbindelse med udsendelsen af sæsonens program har tildelt de enkelte medlemmer et tilfældigt tema, der så skal samles på i den kommende sæson. Samlingen vedrørende et tema kan omfatte frimærker, stempler, kuverter og postkort med mere. - I en forholdsvis lille klub som vores kan bytteaftnerne godt blive matte, da man udmærket ved, hvad de forskellige medlemmer samler på og også næsten, hvad de mangler. Derfor håber vi, at vi med dette initiativ kan sætte lidt mere gang i bytteriet, siger klubbens næstformand Bjørn Nørskou. Ved afslutningen på sæsonen indleverer medlemmerne samlingerne, og på baggrund af en bedømmelse uddeler klubben præmier til de tre bedste. Samlingerne vurderes på baggrund af størrelse, alsidighed og opsætning. Medlemmerne kan desuden også lade materialet udstille ved 2007-samlermessen i Brovst-Hallen, og her vil klubben så lade publikum vælge en vinder. - Der er naturligvis ikke nogen form for krav eller tvang i oplægget, vi synes blot det kunne være en spændende nyskabelse. Alle ikke interesserede deltager bare på normal vis i bytteaftnerne, understreger Bjørn Nørskou. Et rundspørge til fire tilfældige medlemmer viser en overvejende positiv holdning til oplægget. Kai Olsen, Aabybro, er tildelt temaet Oldtidsminder. - Jeg kender ikke så meget til området, men jeg synes, det er en spændende ide og vil derfor gå i gang med at finde materialer om emnet. Positiv er også Thorkild Thunbo, Brovst, og Per Salling, Skovsgård, der ligeledes er spændte på at komme i gang med henholdsvis Europamærker og Musikinstrumenter som temaer. Knap så varm på ideen er Bent Leere, Torslev. - Jeg samler i forvejen seks lande og temaerne malerier og siameserkatte, så jeg synes, mine samlerområder er omfattende nok. Af det udsendte program fremgår, at der er planlagt 15 mødeaftner i sæsonen, der strækker sig frem til starten af april næste år. De fleste af møderne holdes i Mølleparkcentret, men to af dem finder sted på Fjerritslev Gymnasium.