Temadag om budgetproblem

Anbringelsesreform skal iværksættes uden ekstra ressourcer

Kommunalbestyrelsen tager nok et ekstra møde om budgettet på børneområdet. Arkvifoto: Hans Ravn

Kommunalbestyrelsen tager nok et ekstra møde om budgettet på børneområdet. Arkvifoto: Hans Ravn

SINDAL:En temadag om de økonomiske problemer indenfor børne- og ungeområdet fandt tilslutning, da kommunalbestyrelsen på mødet i mandags havde flere punkter på dagsorden, som kræver flere ressourcer end rammerne kan holde til. - Det er en alvorlig situation, som vi skal have drøftet igennem, og der er flere ting vi har behov for at drøfte. For mig er det vigtigt at vi får en temadag om hele børneområdet, sagde børne- og kulturudvalgets næstformand, Morten Bjerg Jakobsen (V), som i udvalgsformanden Ole Eskesens (S) fravær pga. sygdom, også bemærkede: - På børne- og kulturudvalgets vegne er jeg nødt til at råbe vagt i gevær med den forventede overskridelse. Meget tyder på, at vi må gøre et eller andet. Hermed hentydede han til underskuddet på mindst 2,4 millioner kroner på driftsbudgettet for 2006, hvis ikke politikerne griber ind og skærer i driften. På børne- og kulturudvalgets møde i sidste uge blev en række forslag til besparelser drøftet både for børneområdet og folkeskolen. Udvalget tog ikke stilling til forslagene, men lagde op til hele kommunalbestyrelsen at drøfte om og hvor sparekniven skal bruges. Den debat tog Morten Bjerg Jakobsen lidt forskud på under et forkert punkt på dagsordenen, nemlig om anbringelsesreformens konsekvenser for budgettet. - Morten, du blander to ting sammen, besparelser og tanken om, at der er nogle ressourcer, der kan flyttes rundt med på kommunekontoret. For der må være nogle andre opgaver, der ikke koster så mange ressourcer som før. Vi lukker snart, sagde BKU-medlem Arne Boelt (S). Børne- og kulturudvalget havde ellers indstillet, at der tilføres årsværk for en sagsbehandler til området for at leve op til reformens krav, men den opnormering gik økonomiudvalget imod. - Vi vil se på den samlede bemanding på kommunekontoret og det mest realistiske er at vi finder nogle timer rundt omkring i forvaltningen til opgaven, sagde borgmester Søren Risager (V), som efter Morten Bjerg Jakobsen forslag om temadag tilføjede: - Det kan vi sagtens holde, og det der kommer ud af det, tager vi med på et kommunalbestyrelsesmøde. Tilbageholdende På grund af den alvorlige situation var der ingen i børne- og kulturudvalget, der fastholdt indstillingen om ekstra ressourcer til en sagsbehandler. Der var heller ikke nogen indvendinger imod, at kommunalbestyrelsen er tilbageholdende med at sætte anlægsarbejder i gang på skolerne, indtil det er afklaret, hvordan det forventede driftsunderskud på godt 2,4 millioner kr. skal tackles.